Nieuws 27 april 2016

Update JGZ-richtlijn Kindermishandeling online

De herziene JGZ-richtlijn Kindermishandeling is nu beschikbaar op de richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn is een update van zijn in 2010 gepubliceerde voorganger. 

De vernieuwde richtlijn geeft JGZ-professionals richting bij het herkennen van signalen en risicofactoren rondom kindermishandeling en helpt hen hier naar te handelen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken, namelijk kindermishandeling rond de geboorte (prenataal en Abusive Head Trauma), psychische en psychiatrische problematiek bij ouders, verwaarlozing, kindermishandeling gepleegd door derden en vrouwelijke genitale verminking (VGV). 

De richtlijn is, middels financiering van ZonMw, ontwikkeld door TNO, in samenwerking met het NJi en werkgroepleden uit diverse JGZ-beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen (AJN, V&VN, NVDA) hebben de richtlijn inhoudelijk geautoriseerd. GGD GHOR Nederland en ActiZ hebben de richtlijn randvoorwaardelijk geautoriseerd.

Het NCJ publiceert en verspreid de JGZ-richtlijnen middels de richtijnenwebsite. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk. Binnenkort zal een implementatietoolkit voor de vernieuwde richtlijn Kindermishandeling aangeboden worden op de richtlijnenwebsite.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.