Nieuws 24 april 2020

Update 24 april: nieuw in het themadossier coronavirus

Zoals iedereen afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie van premier Rutte kon horen, wordt de huidige beleidslijn tot in ieder geval dinsdag 19 mei 2020 voortgezet. De adviezen en updates van het themadossier coronavirus op onze website blijven dus onverminderd van kracht. In ieder geval staat vast dat de JGZ een belangrijke rol kan pakken zodra de scholen en kinderdagverblijven per 11 mei weer (gedeeltelijk) opengesteld worden. Graag informeren wij jullie met dit nieuwsbericht over de nieuwe informatie in het themadossier coronavirus.

Ondersteuning JGZ aan onderwijs en opvang

Basisonderwijs, kinderopvang en sportclubs kunnen geleidelijk kinderen weer ondersteuning bieden. Maar wat zou je specifiek kunnen doen? De Jeugdgezondheidszorg heeft een landelijk rol in het normaliseren in het leven van kinderen en kan hierin ondersteuning bieden. Het crisisteam ‘landelijk adviesteam JGZ/COVID-19’ heeft een eerste opzet gemaakt met tips voor ondersteuning van JGZ aan het onderwijs en de opvang. Ook zijn er twee voorbeeldbrieven opgesteld om namens de JGZ aan schoolbesturen en opvangorganisaties te sturen. 

Bekijk de rol van de JGZ bij de openstelling van scholen en kinderopvang >

GGD Kennemerland had een aantal mooie voorbeelden om te delen; deze zijn ook op de coronapagina van GGD GHOR Kennisnet geplaatst. 

Naast de belangrijke rol van de JGZ bij de openstelling van de scholen en kinderopvang, werkt het crisisteam aan andere vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe ziet een 1,5 meter JGZ er uit? Of op welke wijze kun je als JGZ preventief ondersteunend beeldbellen. Dit wordt vanuit het NCJ opgepakt met medewerkers in het veld en staf- en beleidsmedewerkers. Met een goede aanpak kunnen we meer!

Beleid JGZ

Volgende week volgt een nieuwe beleids update. Houd daarvoor deze pagina in de gaten. 

Nieuw en gewijzigd

De onderstaande update biedt een overzicht van ‘nieuw en gewijzigd’ in het themadossier coronavirus.

Bekijk de update > 

Neonatale gehoorscreening

Betrokken veldpartijen hebben het advies gegeven om de neonatale gehoorscreening weer op te starten. Het RIVM is momenteel in gesprek hierover met het ministerie van VWS. VWS zal een besluit nemen of en wanneer de gehoorscreening weer op kan starten. Wanneer dit besluit wordt genomen, is op dit moment nog onbekend. 

Daarnaast ving het RIVM meerdere signalen uit het veld op m.b.t. voorbereidingen die momenteel door JGZ-organisaties getroffen worden t.a.v. het inhalen van de gehoorscreening voor de groep kinderen waarbij de gehoorscreening door de tijdelijke stopzetting niet uitgevoerd kan worden. Het is goed te horen dat organisaties hier zelf al heel actief mee bezig zijn en nadenken over hoe dit lokaal kan worden georganiseerd. 

PBM – bericht RIVM

Het RIVM liet weten dat de PBM schaarste nog niet over is. De JGZ wordt weinig specifiek genoemd in de COVID-19 richtlijnen en dat kan ertoe leiden dat gedacht wordt dat de JGZ niet in de overwegingen wordt meegenomen. Dat is echter niet waar; de JGZ wordt zeker in de overleggen naar voren gebracht en meegenomen. Bij meer beschikbaar komen van PBM en veranderingen in de COVID-19 epidemiologie zal de JGZ in overweging worden genomen voor gebruik van PBM.

Themadossier coronavirus

Mochten jullie vragen, goede voorbeelden of opmerkingen hebben kun je deze opsturen naar corona@ncj.nl.

Houd ook de website in de gaten!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.