Nieuws 19 februari 2024

Transitie van JGZ-richtlijnen: wat kun jij bijdragen?

De komende jaren (2023-2026) wordt gewerkt aan het herzien, onderhouden en beter toegankelijk maken van JGZ-richtlijnen. Zo kunnen we jeugdigen en ouders blijven ondersteunen met de actuele kennis uit wetenschap en praktijk. Lijkt het je interessant om samen met andere experts te discussiëren over de beste aanbevelingen voor jouw vakgebied? Meld je dan aan als lid voor de laatste twee clusterwerkgroepen ‘Het Lichaam’ en/of ‘Ontwikkeling en Zintuigen’ (start oktober 2024). Of wil je op een andere manier bijdragen aan de transitie van JGZ-richtlijnen? Kijk wat bij jou past!

Bekijk de infographic ‘Bijdragen aan werkbare richtlijnmodules – wat past bij jou?’

Lees meer over de transitie richtlijnen

Aanmelden voor clusterwerkgroepen

Wil je meedenken hoe JGZ-richtlijnen beter kunnen ondersteunen bij je dagelijkse werkzaamheden? Wil je mee adviseren welke richtlijnmodules herzien moeten worden? En lijkt het je interessant om samen met andere experts te discussiëren over de beste aanbevelingen voor jouw vakgebied? Meld je dan aan als lid voor de laatste twee clusterwerkgroepen ‘Het Lichaam’ en/of ‘Ontwikkeling en Zintuigen’ (start oktober 2024). Als lid van de clusterwerkgroep ga je aan de slag met het:

  • Meelezen en adviseren bij het ontwikkelen/herzien van alle JGZ richtlijnmodules in het cluster;
  • adviseren welke richtlijnmodules binnen het cluster een update nodig hebben;
  • afstemmen met je achterban en beroepsvereniging.

De richtlijnontwikkelaar is ook betrokken bij de clusterwerkgroep, met name voor het uitvoeren van literatuuronderzoek, teksten schrijven van de richtlijnmodules en projectmatige ondersteuning. ZonMw heeft momenteel de subsidieoproep voor richtlijnontwikkelaars open staan voor de clusters ‘Het Lichaam en Ontwikkeling & Zintuigen’.

Wie zoeken we voor de clusterwerkgroep?

Voor de clusterwerkgroepen zoeken we JGZ-professionals vertegenwoordigd namens de beroepsvereniging (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). Naast JGZ-professionals wordt de werkgroep aangevuld met experts op het overkoepelende thema en er worden jeugdigen en ouders betrokken. Minimaal de helft van een clusterwerkgroep bestaat uit JGZ-professionals zodat de aanbevelingen goed aansluiten op de JGZ-praktijk.

Meld je aan

Welke inzet wordt verwacht?

Een clusterwerkgroep komt gemiddeld 5-6 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn afwisselend fysiek en digitaal. Elke bijeenkomst neemt zo’n 2-3 uur in beslag met 2 uur voorbereidingstijd. Op jaarbasis betekent dit een inzet van ongeveer 30 uur. Je verbindt je minimaal 3 jaar (tot maximaal 6 jaar) aan de werkgroep.

Vergoeding voor deelname

Je krijgt vacatievergoeding voor deelname aan de werkgroep, dit is een vergoeding per deelgenomen bijeenkomst inclusief voorbereidingstijd. Deze vergoeding gaat naar je organisatie wanneer je deelneemt vanuit je werkuren. Neem je deel vanuit eigen tijd dan ontvang je de vergoeding persoonlijk. Het is mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen voor jouw deelname aan de clusterwerkgroep, hoeveel en hoe is afhankelijk van de voorwaarden per kwaliteitsregister. Naast de vergoeding krijg je een training richtlijnontwikkeling. Zo heb je de juiste handvatten om goed mee te denken in de werkgroep. Ook krijg je een training op het gebied van diversiteit zodat de richtlijnen straks nog beter aansluiten bij de vragen die gesteld worden door jeugdigen en ouders.

Geclusterde richtlijnen

Het omzetten van de JGZ-richtlijnen naar modules en het herzien van verschillende richtlijnen gebeurt de komende jaren (2023-2026) in fases. Alle JGZ-richtlijnen zijn onderverdeeld in vijf clusters. We zijn nu op zoek naar werkgroepleden voor de clusters ‘Het Lichaam en Ontwikkeling & Zintuigen’. Interesse doorgeven voor de andere clusterwerkgroepen is ook mogelijk.

  1. Opvoeden & Ondersteunen – is gestart mei 2023 (werkgroep is al compleet)
  2. Voeding & Groei – start februari 2024 (werkgroep is al compleet)
  3. Psychosociaal & Gedrag – start februari 2024 (we zoeken nog doktersassistenten)
  4. Het Lichaam – start eind 2024
  5. Ontwikkeling & Zintuigen – start eind 2024

Bekijk de richtlijnen per cluster

Bekijk welke richtlijnen inhoudelijk worden herzien en de planning (volgt binnenkort)

Alle richtlijnen worden omgezet naar modulaire richtlijnen. Dat maakt het makkelijker om onderdelen van richtlijnen te updaten zonder de hele richtlijn te herzien. Nieuwe kennis kan hierdoor sneller verwerkt worden in de richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.

Flexibele schil

Als je een vrijblijvende rol wilt hebben of niet bent afgevaardigd voor deelname aan de clusterwerkgroep, dan is de flexibele schil een mogelijkheid. Je kunt jouw interesse en expertise kenbaar maken voor een of meerdere richtlijnthema’s en/of clusters. Jouw contactgegevens komen dan op een lijst te staan, die de clusterwerkgroepleden kunnen raadplegen. De werkgroepleden kunnen dan vrijblijvend contact met jou opnemen voor advies en afstemming.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.