Nieuws 19 juli 2016

Training in het gebruik van de BITSEA en de SDQ

De vernieuwde handleiding voor de BITSEA en de SDQ stonden op 21 juni j.l. op de agenda van het Kennisnetwerk JGZ.

In de JGZ-richtlijn psychosociale problemen wordt het gebruik van signaleringsinstrumenten aangeraden. Het meest gebruikte instrument hierbij is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Voor dit instrument zijn nog geen normeringen beschikbaar voor ALLE leeftijdsgroepen. Binnenkort verschijnt een nieuwe handleiding voor de SDQ met afkappunten voor de leeftijden van 3-16 jaar. Ook verschijnt een handleiding voor de Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA). Dit is een instrument voor het signaleren van psychosociale problemen voor peuters in de leeftijd van 2 jaar. In deze training leert u hoe u de BITSEA kunt gebruiken binnen uw JGZ organisatie, maar ook hoe u de SDQ kunt gebruiken op verschillende leeftijden.

Wat u leert

U maakt kennis met de BITSEA als signaleringsinstrument voor het gebruik binnen de JGZ. Daarnaast maakt u kennis met het gebruik van verschillende versies van de SDQ (ouder-, leerkracht- en kindversie) en de afkappunten die u kunt hanteren voor zowel reguliere contactmomenten als voor triage doeleinden in de JGZ. U leert hiervan hoe u in uw organisatie de BITSEA en de SDQ bij verschillende contact momenten kunt inzetten voor vroegsignalering van psychosociale problemen.

Voor wie

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere professionals binnen de JGZ, die te maken hebben met vroegsignalering van psychosociale problemen.

Soort scholing

Deze module is gebaseerd op het train de trainer principe. Eén of meerdere afgevaardigen van de JGZ-organisatie volgen de training, en geven de geleerde informatie door aan de overige collega’s in de eigen organisatie.

Waar en wanneer

De training wordt gehouden op vrijdag 16 september vanaf 13.00u te Utrecht en zal ongeveer een dagdeel duren. Aanmelden kan tot 15 augustus 2016. Voormeer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Yvonne van Loon.
Deze (kosteloze) training wordt aangeboden door een samenwerkingsverband van TNO en het ErasmusMC en ondersteund door GGD GHOR, ACtiZ, NCJ, AJN, V&VN. De training wordt gefinancierd door ZonMW.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.