Nieuws 22 oktober 2018

Tool voor organiseren integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Om zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin is een hulpmiddel ontwikkeld voor professionals: de reflectietool ‘Integrale zorg voor kind en gezin’. Ook Integrale Vroeghulp, waarvan de landelijke coördinatie bij het NCJ ligt, is opgenomen als praktijkvoorbeeld.

De reflectietool helpt je om de zorg en het onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een chronische aandoening zo goed mogelijk te organiseren. In de tool vind je:

  • (film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren en waar zij behoefte aan hebben; 
  • inspirerende praktijkvoorbeelden; 
  • tips om zelf mee aan de slag te gaan; 
  • een mindmap om samen met het gezin alle zorg en ondersteuning in beeld te brengen.

Bekijk de reflectietool ‘Integrale zorg voor kind en gezin’ >

Portret van Tygo (3 jaar)

Het gezin van Tygo deelt hun ervaringen met ondersteuning rondom de zorg voor Tygo.

De reflectietool is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans, in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening.

Integrale Vroeghulp 

Onder de praktijkvoorbeelden wordt ook Integrale Vroeghulp genoemd. Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het Integrale Vroeghulp team is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken. Deze vraagstukken zijn in een vroeg stadium vaak nog diffuus en meervoudig. Kinderen en ouders lopen gevaar van de ene deskundige naar de andere deskundige instantie te worden doorgestuurd. Vragen blijven onbeantwoord, antwoorden ongrijpbaar. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten van zorg en onderwijs. De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het NCJ.

Meer informatie voor professionals over Integrale Vroeghulp >

Rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ is een belangrijke partij voor het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen. Dit doen zij door:

  • een (dreigende) achterstand van de ontwikkeling van een kind te signaleren en zonodig kind en ouder toe te leiden naar de juiste plek en nauw samen te werken met het onderwijs, de kinderopvang en andere voorzieningen waar kinderen opgroeien;
  • kind, jongere en ouder van laagdrempelige informatie en van advies te voorzien;
  • gemeenten voorzien van collectieve informatie over groepen kinderen, dus ook over kinderen met (mogelijke) ontwikkelingsachterstanden;
  • een verbindende schakel in de relatie met de huisartsenzorg en de specialistische gezondheidszorg.

Lees ook ‘Jeugdgezondheidszorg, pak je rol binnen Integrale Vroeghulp’

Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Jitty Runia, 06-36418017, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06-13136499, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Vilans

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.