Nieuws 16 januari 2014

Toogdag in teken van klantgericht ondernemen

Op 6 februari aanstaande vindt de eerste Toogdag van 2014 plaats in Utrecht. Het NCJ organiseert deze dag voor managers/hoofden JGZ om hen bij te praten over ontwikkelingen rondom het Basispakket.

De veranderingen in het sociale domein volgen elkaar in hoog tempo op. De JGZ staat voor de grote uitdaging de gewenste transformatie vorm te geven. Een flexibele, moderne en integrale JGZ binnen het sociale domein. Vraaggerichte consultvoering, oplossingsgericht werken, verantwoordelijkheid nemen, lef tonen: de transformatie vraagt om andere competenties van de professional. En van het management. Het thema van deze eerste Toogdag van 2014 is Klantgericht Ondernemen/Oplossingsgericht werken.  

De bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum:          donderdag 6 februari 2014
Tijd:               09.30 – 17.00 uur
Loca               Domzaal, Business Centrum Nederland CS
Adres             Hoog Catherijne, Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht

Het programma is als volgt:

09.30 uur           Inloop

10.00 uur           Opening – Ferdinand Strijthagen

10.10 uur           Basispakket JGZ – Karin Boode & Paula Zwijgers
Presentatie van de eerste modules van de (digitale) toolkit op onze (vernieuwde) website; hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Op advies van de begeleidingscommissie uitvoeringsvarianten basispakket zijn outcome-indicatoren opgesteld die we graag met jullie bespreken. “Bereik” is bijvoorbeeld een van de indicatoren, maar wat verstaan we hieronder? Een projectgroep die zich met de definitie hiervan heeft bezig gehouden, heeft een voorzet opgesteld die we aan jullie willen voorleggen.

In dit blok zit ook een pauze.

12.15 uur           Samenwerken – Marieke Timmermans
De noodzaak tot  samenwerken wordt binnen de nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker. Er is een filmpje gemaakt en de laatste hand wordt gelegd aan een visie op samenwerken en een handreiking. Deze worden kort toegelicht.

12.30 uur           (Netwerk)lunch

13.30 uur           De 7 Supercompetenties – gastspreker Paul Smit, filosoof en cabaretier
Paul gaat in op diverse aspecten van menselijk gedrag, de werking van ons brein, cultuurverandering en veranderingsmanagement. Wat werkt wel en wat werkt niet als we willen veranderen? Hoe kunnen we als mens zo flexibel en ontspannen mogelijk in het leven staan en denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Tevens gaat hij in op het belang van verbinding, vertrouwen en creativiteit binnen een organisatie.

14.30 uur           Pauze

14.45 uur           Aan de slag! – Yvonne van Heerwaarden
Het afgelopen jaar heeft het NCJ het spel Time2Twist ontwikkeld. Hiermee kunnen JGZ-professionals met elkaar in gesprek kunnen over de dagelijkse JGZ-praktijk. Time2Twist biedt spelenderwijs ruimte voor reflectie op onderwerpen als zelfregie, morele sensitiviteit en samenwerken. Bewustwording van eigen handelen en van én met elkaar leren staan centraal.

16.15 uur           Plenaire discussie en afronding

16.30 uur           Drankje en hapje

De volgende toogdagen in 2014 vinden plaats op 19 juni en 30 oktober.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.