Nieuws 21 september 2016

Tien jaar Stevig Ouderschap, wat heeft dat opgeleverd?

Ouders die een minder makkelijke start (gaan) maken verdienen een steuntje in de rug en de Jeugdgezondheidszorg is bij uitstek de partij die dit zou kunnen leveren. Maar hoe vind je deze ouders, liefst al tijdens de zwangerschap, en hoe zorg je dat de steun die je biedt ook effectief is? De bewezen effectieve preventieve opvoedingsondersteuningsmethodiek Stevig Ouderschap biedt een antwoord op deze vragen. In 2016 is het tien jaar geleden dat de jeugdgezondheidszorg is gaan werken met deze methode.

In 10 jaar tijd is er veel gebeurd. Allereerst is het bereik van de methode meer dan vertienvoudigd. Werden bij de start zo’n 5.500 gezinnen in 38 gemeenten bereikt vanuit drie JGZ-organisaties, in 2016 zijn dat per jaar in Nederland bijna 65.000 gezinnen (36% van Nederland) in 125 gemeenten (32%) vanuit 21 organisaties (54%). Dat betekent dan ook dat sinds 2006 meer dan één miljoen ouders kennis hebben gemaakt met de Stevig Ouderschap vragenlijst en dat in zo’n 30.000 gezinnen een Stevig Ouderschap verpleegkundige een tijdje mee mocht lopen.

Effectiviteit

Dat meelopen heeft positieve resultaten gehad. Dat weten we niet alleen dankzij de effectiviteitsstudie die in 2005 werd voltooid, maar ook dankzij het lange-termijn onderzoek dat enkele jaren terug werd afgerond. Na afloop van de huisbezoeken vertonen de kinderen in deze gezinnen een genormaliseerde ontwikkeling (ze verschillen niet meer van een populatie zonder risico op opvoedingsproblematiek) en de kans op ernstige opvoedingsproblematiek en kindermishandeling is substantieel afgenomen in bijna 25% van de gezinnen (tegenover 8% in de vergelijkingsgroep zonder bezoeken). Ook vijf jaar later zeggen bezochte ouders significant vaker (dan niet bezochte ouders) zich een ‘stevige’, capabele ouder te voelen.

Tevredenheid

Belangrijker is misschien nog wel hoe ouders de huisbezoeken hebben ervaren. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat zij de huisbezoeken gemiddeld een 8.2 geven. Negen van de tien ouders zegt dan ook de bezoeken zinvol gevonden te hebben, 72% is zich zekerder gaan voelen als ouder, 66% heeft meer zelfvertrouwen gekregen en 64% zegt zijn/haar kind door de huisbezoeken beter te begrijpen.

Professionalisering

In tien jaar tijd is de methode uitgegroeid tot een volwaardig product. De in 2007 opgerichte Vereniging Stevig Ouderschap biedt ondersteuning bij de implementatie van de methode met een uitgebreide website, een duidelijk implementatieplan, digitale materialen, centraal georganiseerde scholing, intervisie, structurele monitoring van de uitvoeringskwaliteit en jaarlijkse landelijke bijeenkomsten. Naar aanleiding van praktijkervaringen is het materiaal voor ouders herschreven in samenwerking met Ouders Online en vertaald in acht talen.

Preventie

De jeugdwet van 2015 geeft aan gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Daarbij lijkt versterking van ouderschap en preventie van kindermishandeling in eerste instantie niet altijd de hoogste prioriteit te krijgen. Het wordt nu tijd om ook die verantwoordelijkheid goed op te pakken. Dat betekent investeren in methodieken die zichzelf bewezen hebben. Stevig Ouderschap is zo’n methodiek die past binnen het vrij toegankelijke preventieve gedeelte van de jeugdwet en prima door de JGZ kan worden uitgevoerd.

Voor meer informatie: www.stevigouderschap.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.