Nieuws 17 augustus 2016

Thuiszitten begint bij verzuim

Op dit moment is er in de media veel aandacht voor verzuim op school.

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Thuiszitten is een complex probleem dat veel impact heeft op de jongeren en het gezin, waarin zij opgroeien. Middelbare scholen spelen een cruciale rol bij de aanpak van het schoolverzuim van leerlingen. Als we vroeg ingrijpen, kunnen we het verschil maken voor de toekomst van een leerling. 

Verschillende oorzaken liggen ten grondslag aan het thuiszitten van de leerling, zoals gedragskenmerken, sociaal-emotionele en/of (psychische) gezondheidsproblemen. Tegelijk spelen er vaak problemen in de thuissituatie of op school. De JGZ speelt als onafhankelijke partner een belangrijke rol in het verbinden van de leerling en de ouders enerzijds en de school anderzijds. Door krachten te bundelen en elkaar te versterken wordt samen gewerkt aan het terugdringen van thuiszitten. M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is hierin een effectieve werkwijze.

Ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL laat zien dat een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen school, gezin, jeugdgezondheidszorg en gemeente werkt. M@ZL is een aanpak die de doelgroep helpt. Door vanuit school systematisch aandacht te hebben voor en zorg te besteden aan de ziek gemelde leerling – gecombineerd met de inzet van ziekteverzuimbegeleiding door de jeugdarts – komt een groep kwetsbare leerlingen (vroeg)tijdig in beeld, waardoor preventief ingrijpen mogelijk wordt.  

Voor meer informatie, download het inspiratieboekje ‘Thuiszitten begint bij verzuim’ of bezoek de website van M@ZL.

 

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.