Nieuws 15 oktober 2021

Terugblik op 20 jaar Stevig Ouderschap met Wil van der Bent

Wil van der Bent is als jeugdverpleegkundige al 20 jaar betrokken bij Stevig Ouderschap. Sinds 2005 is zij ook SO-trainer. Dit jaar gaat zij met pensioen. Een mooi moment om even stil te staan bij haar ervaringen met Stevig Ouderschap (SO), Stevig Ouderschap Prenataal (SO-prenataal) en haar visie voor de toekomst. NCJ Changemaker Lieke van der Meulen gaat hierover met haar in gesprek.

Fotografie: Jan Staal

20 jaar geleden begon je met huisbezoeken voor SO, dit jaar ga je met pensioen. Hoe kijk je er op terug? 

Ik had het niet willen missen. Het heeft mij zoveel gebracht. Ik vind Stevig Ouderschap een fantastische interventie waar je veel kanten mee op kan. Als SO-verpleegkundige kan je ook net een stapje meer doen. Wij zijn bevlogen vrouwen die ons werk doen met veel liefde, enthousiasme, betrokkenheid en plezier. Dat is merkbaar voor ouders waardoor de contacten makkelijk verlopen.

 • Wat vind jij de meerwaarde van SO-prenataal tov het “gewone” Stevig Ouderschap?

  De problematiek van de gezinnen waar je met SO-prenataal komt is vaak groter dan bij gezinnen die starten met Stevig Ouderschap. De meerwaarde van SO-prenataal is dat je al een beeld hebt van de gezinnen waar je komt vergeleken met starten na de bevalling. De verloskundigen hebben al een bepaald beeld en adviseren SO prenataal, omdat het ondersteunend kan zijn voor (jonge) aanstaande ouders. Het zijn regelmatig jonge of alleenstaande moeders met een voorgeschiedenis en ouders die in hun leven veel meegemaakt hebben en daardoor onzekerder kunnen zijn over de opvoeding. Wij zijn soms de eerste die ondersteuning bieden en dan moet je alle zorg gaan opzetten. Omdat we allemaal veel ervaring in het vak hebben, deinzen we niet snel ergens voor terug. Niet voor complexe gezinssituaties, kritische ouders of voor mensen die veel verwachten van ons. Je hebt tijdens SO-prenataal eigenlijk de ouders kunnen voorbereiden op de bevalling en het ouderschap en een band met ouders kunnen opbouwen. Het is een mooie voorbereiding op een goede start van Stevig ouderschap.

 • Binnenkort start het prenataal huisbezoek. Hoe zijn jullie daar binnen GGD Hollands Midden nu mee bezig?

  En hoe staat dat in verhouding tot SO-prenataal dat bij jullie al langer loopt?

  Eén prenataal huisbezoek van de jeugdverpleegkundige weegt meestal niet op tegen de 4 huisbezoeken die wij al brengen. Het staat allemaal wel in de planning en ik denk dat het heel fijn zal zijn als collega’s van het consultatiebureau ook een prenataal huisbezoek brengen. We hebben nu de Maternale Kinkhoest Vaccinatie tijdens de zwangerschap met 26 weken, en dat is een mooi moment om te vragen hoe het gaat met de zwangerschap en om het daaraan te koppelen. Die groep zie je eigenlijk altijd, dat is een goede ingang. Maar van collega’s hoorde ik dat het nog niet gestart is bij de GGD HM.

 • Hoe gaat bij jullie de samenwerking met de verloskundige?

  Dat loopt eigenlijk heel goed, we krijgen de verwijzing door of ze bellen ons op voor meer overleg. De grootste groep SO prenataal komt binnen via de verloskundige praktijken in de regio. Uit het ziekenhuis krijgen we ook regelmatig ouders door met meervoudige problematiek en soms met een psychische/psychiatrische achtergrond. Wij zijn zelf vaste ketenpartner in het MDO (multi disciplinair overleg) van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp waar ook de verloskundige in participeert. Een belangrijk overleg waar de situatie van a.s. ouders met toestemming van de ouder(s) besproken wordt.

De JGZ Preventieagenda bestaat uit vier pijlers: Hechting, Ouderschap, Weerbaarheid en Gezondheid. Zou je een voorbeeld kunnen geven hoe je tijdens huisbezoeken aandacht besteedt aan de laatste 2 pijlers? 

Ze komen zeker aan bod. Als je het bij Stevig Ouderschap over weerbaarheid hebt, kom je al snel op een stukje empowerment en weerbaarheid in relaties. Wie wil je zelf zijn, en wat geef je mee aan je kind? Laat je het afhangen van andere mensen? Of bepaal je je eigen koers?

Bijvoorbeeld een 22-jarige moeder die niet weet van wie ze zwanger is. Ze is eigenlijk bang dat haar ex-vriend boos zal zijn als het kind niet van hem is en dat hij afhaakt. Ze zegt zelf ‘ik ben een zelfstandige vrouw en ik red me wel’. Maar als ze over hem praat dan merk ik dat ze toch afhankelijk is van hem en tevens bang voor hoe hij zal reageren. Want hij is regelmatig negatief, hij kan agressief reageren en ze heeft genoeg met hem meegemaakt in haar leven om zich af te vragen of ze dit wel wil. En die weerbaarheid, die komt dan aan de orde. Ouders willen ook dat hun kinderen weerbaar worden, dat ze voor zichzelf op durven komen, dat ze zelfstandig kunnen zijn. Ze realiseren zich door de gesprekken dat zij bijvoorbeeld hun eigen onzekerheid kunnen overdragen aan hun kind. We bespreken dan ook dat een kind ook kwetsbaar mag zijn en dat dit niet hoeft te betekenen dat hij niet weerbaar is.

 • Kan je een voorbeeld geven van hoe Stevig Ouderschap inzet op het tegengaan van kindermishandeling?

  Een recent voorbeeld is een jong stel dat inwoont bij zijn moeder. Daar gebeurt van alles tijdens de zwangerschap waardoor af en toe de politie voor de deur staat. Zij gaat dan een week naar haar ouders en dan weer terug naar de vader, dan gebeurt er weer iets en gaat ze weer terug naar haar ouders etc. SO-prenataal is vroeg ingezet vanwege de leeftijd van ouders en de ongeplande zwangerschap. Ik kan ouders tijdens mijn bezoek vertellen: jullie onderlinge spanning heeft echt ook effect op de baby. Mishandeling is niet alleen je baby slaan of schreeuwen tegen de baby, maar ruzies en schreeuwen leveren de baby ook stress op, ook tijdens de zwangerschap. We spreken dan niet gelijk van kindermishandeling maar je kunt wel denken aan een vorm van verwaarlozing. Eigenlijk doen de ouders het nu goed, met begeleiding van een aantal instanties. Moeder weet heel goed wat ze wil en wat ze kan. Ze ziet nu ook dat het belangrijk is om urgentie te vragen voor een eigen woning met haar vriend omdat ze toch niet fijn zit bij de moeder van haar vriend. Dan ben ik zo blij dat ik daar SO-prenataal gedaan heb. Ook omdat je alvast aan je collega’s van het consultatiebureau kunt doorgeven: dit gezin komt in zorg en er moet echt vanuit ons een stabiele factor zijn in het gezin. Wie wordt daar b.v. verantwoordelijke jeugdverpleegkundige? Ik denk echt dat je bij dit gezin een hoop ellende en een stressvolle thuissituatie voor het kind kan voorkomen doordat je er al zo vroeg in zit.

  Ik zie kindermishandeling eigenlijk niet als een losstaand iets. Ik denk dat juist die weerbaarheid, gezondheid en eigen inzicht stimuleren, resulteert in minder kindermishandeling.

Is Stevig Ouderschap volgens jou “Future proof”? Welke kansen zie jij voor SO, waar moeten we op inzetten? Maar ook welke dilemma’s zijn er en waar moeten we meer op investeren? 

Ik denk dat het zeker toekomstproof is. We zouden wel meer tijd willen hebben in de vorm van huisbezoeken. De frequentie zou omhoog geschroefd moeten kunnen worden als dat nodig is bij kwetsbare gezinnen. We hebben steeds meer een coachende functie, we ondersteunen ouders in hun rol als ouders en als partners. Maar je moet als professional natuurlijk de inschatting blijven maken of je het zelf moet doen of dat je doorverwijst. Er moet wel een max aan de huisbezoeken zitten. Ik denk dat VoorZorg een belangrijke interventie kan zijn naast Stevig Ouderschap. Ook een combinatie met de gezinsverpleegkundige kan er voor zorgen dat we nog gerichter kunnen werken en dichter bij ouders staan.

Ik weet dat wij veel know how hebben. En juist omdat wij regelmatig de eersten zijn die komen, preventief en vrijwillig, weegt het niet op tegen andere vormen van behandeling die je moet inzetten als er grotere problemen zijn. Soms kunnen we voorkomen dat andere hulp ingezet moet worden. Belangrijk is dat onze organisaties zien hoe wij werken en dat ze ontvankelijk zijn voor onze argumenten om kwaliteit te leveren. Ons werk is niet te regelen vanachter het bureau.

 • Je bent sinds 2005 ook opleider v/d SO-verpleegkundigen. Zie jij de verpleegkundigen veranderen in de loop van de jaren?

  Qua opleiding was het in het begin heel spannend. Ik merk dat ik voorheen dacht: ”Dat doe ik wel even, ik ben degene die SO doet en dus ervaren ben” en dat ik nu eerst even goed ergens over nadenk. De groepen zijn kritischer geworden, hebben vaak al veel ervaring in de JGZ, hebben al andere opleidingen gedaan en willen SO er bij doen. Ze zijn niet alleen kritischer naar de scholing Stevig Ouderschap maar gewoon kritischer als mens. En ook naar hun organisaties toe; dat vind ik ook erg boeiend om mee om te gaan in de cursus.

  Wat ik hoop over te dragen is dat het belangrijk is om empathisch te zijn en dat je een vooruitziende blik hebt. Dat je stevig in je schoenen staat, open en transparant bent naar de ouders en dat je niet bang moet zijn voor de reactie van ouders. Ouders zijn vaak content met wat je aanbiedt, ook als je ziet en zegt dat er dingen niet helemaal goed gaan. En dat zie ik ook bij veel mensen die de opleiding doen. Ik vind het belangrijk dat aanstaande SO-verpleegkundigen zich bewust zijn van een veranderingsproces bij zichzelf in relatie tot de ouders.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen geweest bij jonge gezinnen die je de afgelopen 20 jaar hebt gezien? Heb je het idee dat de casuïstiek zwaarder is geworden?

Ja, daar twijfel ik geen moment over. Dat is gewoon zo. In het begin hadden we meerdere gezinnen waar onzekerheid over opvoeding en ouderschap het belangrijkste onderwerp was, maar ik denk zeker dat de problematiek zwaarder is geworden. Er wordt meer verwacht van mensen/ouders en ouders hebben ook andere verwachtingen van zichzelf (ook door sociale media). Er zijn meer jonge ouders met stress of spanning. Onbevangen zwanger zijn en kinderen opvoeden is lang niet voor alle ouders vanzelfsprekend. De psychische problematiek vind ik nu ook groter. We doen nu ongeveer 10 jaar SO-prenataal en dat heeft echt een stuk verzwaring gebracht. Daar moet je als SO-verpleekundige op voorbereid zijn.

Welk gezin is je het meest bijgebleven in al die tijd? En waarom? 

Meerdere gezinnen zijn mij bijgebleven. De meeste ouders zijn dankbaar voor ons luisterend oor, dat wij de tijd hebben en echt betrokken zijn. Iemand die naast hen staat en hen op weg helpt in de eerste stappen van het ouderschap.

Een herinnering:

Een dankbare vader die een traumatische jeugd heeft gehad door de relatie met zijn vader. Zijn moeder en zijn vrouw hebben hem gered van zijn suïcidale gedachten. Hij vond het spannend dat ik thuis kwam in zijn veilige omgeving en dat door de gesprekken met mij, zijn herinneringen aan de traumatische ervaringen weer boven kwamen. Ik vertelde hem dat hij met mij kan delen wat hij wil en dat niets moet. Hij wilde het hebben over zijn dochtertje en hoe hij goed contact kon maken met haar. Ik heb hem laten praten tegen zijn dochtertje. Hij begon een prachtig verhaal in het Turks en vertelde haar wat hij zag bij haar, hoeveel hij van haar hield en dat hij haar wilde troosten als ze verdrietig was. Zijn vrouw was verbaasd over de reactie van vader en de baby, omdat zij vond dat het belangrijk was dat vader leerde haar te troosten als ze huilde. Voor vader was dit stressvol omdat huilen hem machteloos maakte. Vader was mij dankbaar dat ik dit teweeg kon brengen. Dit had hij zelf niet kunnen bedenken. Mijn advies was: “Je hoeft haar niet gelijk te troosten als ze huilt. Geniet eerst van de rustige momenten met haar” en dat heeft hem geholpen. De reden waarom dit gezin mij bijgebleven is, is de impact die zijn verhaal op mij had. Hij was zo getraumatiseerd door zijn verleden, dat hij dacht aan zelfmoord. De liefde voor zijn moeder en vrouw waren zijn redding.

Dit gaf mij het besef dat het verleden mensen slachtoffer kan laten zijn, maar dat zij door wilskracht en liefde kunnen herstellen en liefdevolle ouders kunnen worden.

Wil van der Bent

 • Heb je nog weleens gezinnen of kinderen gesproken lang nadat de begeleiding gestopt was?

  Soms krijg ik een belletje van ouders waar ik mee gewerkt heb. Dan zijn de kinderen 3 of 4 en dan hebben ze toch nog een vraag. Bijvoorbeeld over slapen of over eten. En dat mag ook altijd. Of ze willen graag laten weten dat een tweede kindje geboren is of hoe het met ze gaat door middel van een geboorte- of kerstkaartje. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.