Nieuws 26 oktober 2016

Terugblik: Bijeenkomst ‘Professionalisering: Het goud van de JGZ laten glanzen’

Goud hebben we met de JGZ in handen en het zijn de professionals die hieraan glans geven. Het zijn de professionals die het succes bepalen. Je kunt nog zoveel richtlijnen, interventies en methodieken inzetten. Het verschil maak je alleen wanneer je echt aansluit bij ouders en jeugdigen, samenwerkt met relevante anderen, daadkracht toont en je professionele verantwoordelijkheid neemt. Dit vraagt inzicht in je eigen professionele grondhouding en professionele ontwikkeling en dat is een continu proces: levenslang leren.

De veranderende wereld en vele (digitale) ontwikkelingen vragen veel de professional. Tijdens de bijeenkomst voor JGZ- professionals op zes oktober is stilgestaan bij dit thema en zijn ideeën opgedaan hoe vorm te geven aan de professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door stil te staan bij je eigen professionele identiteit.

Kwaliteitsdocument: “Samen voor de jeugd”

Marja van Kuppevelt van V&VN en Mascha Kamphuis van AJN geven de eerste presentatie. Mascha ziet deze avond als “een sterke samenwerking tussen het NCJ en de beroepsverenigingen” en ook laat de avond zien dat wij vinden dat “de professionals ertoe doen”. Dit moeten we echter ook laten zien aan de gemeenten. Hiervoor hebben zij samen met de NVDA een kwaliteitsdocument opgesteld dat begin november zal worden aangeboden aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De kracht van samenwerking

De kern is te laten zien waarom wij goed zijn in het leveren van zorg aan kinderen. Een paar antwoorden van de professionals: we hebben alle kinderen in zicht, zijn vertrouwd en laagdrempelig en werken preventief. “De kracht van de samenwerking van alle professionals is de totale expertise en de integrale zorg en ondersteuning die we kunnen bieden. Onze toegevoegde waarde is onze sociale en medische kennis en vaardigheden.”

Samen, maar met je eigen kleur

Marja legt uit dat JGZ professionals werken op gedeelde terreinen, zoals de verbinding met onderwijs, de gezondheidszorg en het sociale domein en het werken vanuit collectieve preventie. Ze benadrukt dat elke professional ook een eigen kleur heeft, een meerwaarde uit een specifiek gebied. Zo doen doktersassistenten veel aan screenen en signaleren, brengt de jeugdarts sociaal en somatisch bij elkaar, weet de jeugdverpleegkundige het meest van het ecosysteem van het gezin en zorgt de verpleegkundig specialist voor de integratie van medische en verpleegkundige zorg en bouwt interventies op specifieke, kwetsbare doelgroepen.

Innovatie experience

Dit keuzeonderdeel werd afgetrapt door Ulco Schuurman, die een inleiding gaf over eHealth. De professionals kregen een inkijkje in de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden van eHealth. Ouders kunnen middels eHealth bijvoorbeeld zelf  gegevens meten en invoeren en meenemen naar consulten. Dit levert naast een schat aan data ook meer zelfregie voor ouders en daardoor een betere persoonlijke afstemming van zorg op.

Ellen-Joan Wessels nam daarna de deelnemers op een droomvlucht mee naar de toekomst. In de setting van een tijdscapsule werden deelnemers uitgenodigd, middels een geleide fantasie,  te reizen naar het jaar 2020 om vervolgens daar uit te stappen en te kijken hoe de JGZ professional gebruik maakt van eHealth.  Welke kansen biedt het werken met eHealth en wat vraagt het van de moderne JGZ professional? Nadat iedereen weer was ‘geland’, kreeg men de gelegenheid de opgedane ervaringen op te schrijven en dit met elkaar te delen.

Impuls-proeverij

De impuls-proeverij is een light-versie van de impulsbijeenkomsten die het NCJ kan aanbieden aan JGZ-organisaties. De professionals gingen in drie werkvormen in dialoog en aan de slag met het thema professionele ontwikkeling. Ze spraken bijvoorbeeld over welke waarden je zelf belangrijk vindt als ‘persoon/klant’  en wat dit betekent voor je eigen professionele grondhouding.

Hechting

Vivian Haine van JGZ Envida ging in op het onderwerp hechting, een van de JGZ preventie thema’s. Medewerkers van Envida hebben een scholingstraject gevolgd waarbij zij geleerd hebben hechtingstaal te gebruiken om de hechting tussen ouder en kind te verbeteren. Jeugdarts Ineke Minkhorst deelde haar ervaringen en  inspireerde met een aantal casusvoorbeelden hoe dit in de praktijk werkt.

Kahoot

De avond werd afgesloten met drie stellingen over de vraag of dit type bijeenkomst inspirerend is voor de professionals. In het kader van digitalisering werd hiervoor de online tool Kahoot gebruikt, waarbij de deelnemers met hun telefoon of tablet de stellingen konden beantwoorden. Dit zorgde voor een luchtige afsluiting van een geslaagde avond.

Foto Impressie

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook foto’s gemaakt om de sfeer van de avond vast te leggen. Deze hebben we bijeengebracht in een foto-impressie.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.