Externe link 29 juli 2022

Tel mee met Taal

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.