Nieuws 25 juni 2015

Taskforce organiseert Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van
16 t/m 21 november 2015 de Week tegen Kindermishandeling. In deze
week kan men o.a. activiteiten organiseren die vallen binnen dit thema.
Vanaf 24 juni 2015 kan men zich hiervoor aanmelden via de site
www.weektegenkindermishandeling.nl

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één persoon aanwijzen die voor
hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een
mishandeld kind voorgoed. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten,
hebben mensen in hun omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie
komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld. In de
Week tegen Kindermishandeling doet de Taskforce daarom een beroep op
iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Naast organisaties die tijdens de Week door het gehele land activiteiten
organiseren, gaat er nog veel meer gebeuren om iedereen erop te wijzen dat één
persoon die in actie komt al genoeg is om het leven van een mishandeld kind te
redden. 

Meer weten over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk dan op: www.weektegenkindermishandeling.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.