Nieuws 15 december 2016

Subsidie Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht

Overgewicht is één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid. En dat is niet voor niets. In de afgelopen dertig jaar zijn overgewicht en obesitas flink toegenomen. Gemiddeld heeft één op de acht Nederlandse kinderen overgewicht. In 2017 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders subsidie uit de Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht (KSG) aanvragen om een uitgebreid en/of verbreed sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en toe te passen.

Het Ministerie van VWS stelt in 2017 via het programma Sport en Bewegen in de Buurt 1,8 miljoen euro beschikbaar aan de KSG. Het Ministerie van VWS wil kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 4 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Met als einddoel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Vraag subsidie aan vanaf 9 januari 2017 

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 9 januari 2017 tot 23 februari (14.00 uur) bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Zij werken hierbij samen met de lokale (jeugd)gezondheidszorg, kinderopvang, scholen en eventuele andere partners uit de gemeente.

Stimuleer lokale partijen

Ken je lokale partijen of partners die initiatieven ontplooien voor deze specifieke doelgroep of bij wie een aanvraag goed zou passen? Informeer ze dan over de mogelijkheid van de Sportimpuls KSG. Neem contact met ze op of breng ze samen en verken de mogelijkheden.

Geef de geïnteresseerde partners mee dat de lokale partijen in de aanvraag duidelijk moeten laten zien dat aan de gestelde voorwaarden voor subsidie wordt voldaan. Goed om te weten:

  • Het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro 
  • Ook voor 4-12 jarigen kun je een aanvraag indienen
  • Je moet gebruik maken van van de Menukaart Sportimpuls KSG
  • Je aanvraag geeft invulling  aan drie kernelementen
  • Je speelt inop de vraag van de doelgroep 
  • Jouw aanbod is aanvullend op de bestaande situatie in de wijk

Kijk voor de alle voorwaarden en de procedure op de website van ZonMw.

Vragen of ondersteuning

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.