Nieuws 18 maart 2016

Stopzetten screening op homocystinurie

Het hielprikbloed wordt gescreend op een aantal ernstige aandoeningen. Een van die aandoeningen is homocystinurie. De minister van VWS heeft opdracht gegeven om deze screening per 1 april 2016 stop te zetten. De reden hiervoor is dat de testmethode die in het laboratorium gebruikt wordt om deze aandoening op te sporen niet betrouwbaar is. De screening op homocystinurie werd hierom al sinds oktober 2010 niet meer uitgevoerd. Nu heeft de minister dit – op advies van de Gezondheidsraad – dus officieel gemaakt.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.