Nieuws 12 november 2018

Stevig Ouderschap per 1 januari 2019 over naar het NCJ

Op 2 november jl. heeft de Vereniging Stevig Ouderschap met instemming van alle leden besloten de methode Stevig Ouderschap over te gedragen aan het NCJ. Onder beheer van de Vereniging is Stevig Ouderschap in tien jaar tijd in uitvoering gekomen bij 21 JGZ-organisaties in Nederland en op Aruba. Deze organisaties, met gezamenlijk 314 speciaal opgeleide JGZ-verpleegkundigen, bieden in 140 gemeenten Stevig Ouderschap aan gezinnen die een minder makkelijke start (gaan) maken met hun kind. Het NCJ mag Stevig Ouderschap nu verder brengen.

Merian Bouwmeester, ontwikkelaar van Stevig Ouderschap (SO): “Ik ben ontzettend blij dat deze keuze gemaakt kon worden. De organisaties bevestigen hiermee dat SO ook vanuit een organisatie met reële financiering bestaansrecht heeft. Binnen het NCJ staat een enthousiast team klaar om de methode een mooie toekomst te bezorgen, daar heb ik alle vertrouwen in!”

Impactvolle praktijk met evidence-based methodieken

Stevig Ouderschap past binnen visie van het NCJ op de werkwijze van de JGZ bij het realiseren van een stevige preventieve voorziening voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en bij haar visie op een impactvolle praktijk middels de inzet van evidence-based methodieken en interventies ten behoeve van kwaliteit. Het NCJ gaat het beheer van SO per 1 januari 2019 overnemen en de plannen voor kwaliteitsborging en doorontwikkeling nader uitwerken en oppakken, met aandacht voor dwarsverbanden met andere methodieken en interventies in beheer bij het NCJ. Het NCJ doet dit in nauwe samenwerking met de SO-organisaties.

Stevig Ouderschap en Kansrijke Start

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS liggen er ook prachtige mogelijkheden voor SO: het is een laagdrempelige, preventieve methode die bijna 4% van de gezinnen met pasgeboren kinderen bereikt (waar SO beschikbaar is) en bewezen effectief is. Momenteel wordt bij veel JGZ-organisaties het werkgebied waarin SO beschikbaar is uitgebreid en hebben verschillende JGZ-organisaties belangstelling uitgesproken om SO te implementeren. Natuurlijk is het NCJ ook beschikbaar om deze implementatie te begeleiden.

Stevig Ouderschap tot 2019

In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester op een onderzoek naar de effectiviteit van huisbezoeken in gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek en kindermishandeling. Samen met de grondlegster, kinderarts Noor Landsmeer, was zij ervan overtuigd dat veel leed voorkomen kon worden door ouders, die door omstandigheden een wat moeilijker start maken, direct na de geboorte een steuntje in de rug te bieden. Al voordat zij haar proefschrift verdedigde begon de JGZ met het implementeren van wat later de naam Stevig Ouderschap (voorheen ‘project OKé’) kreeg. Al snel groeide het aantal JGZ-organisaties dat SO uitvoerde en werd besloten om de Vereniging Stevig Ouderschap op te richten. Vanuit deze structuur is verder gewerkt aan landelijke verspreiding en doorontwikkeling van SO. Merian Bouwmeester is in haar vrije tijd altijd betrokken gebleven bij deze werkzaamheden, hierin gesteund door een bestuur waarin de JGZ breed vertegenwoordigd was.

In de afgelopen twaalf jaar is veel bereikt voor SO, niet in de laatste plaats de brede verspreiding: 44% van de ouders van een nieuwgeboren kind in Nederland ontvangt tegenwoordig de vragenlijst van SO om vast te stellen of zij in aanmerking komen voor huisbezoeken. Door de jaren heen was de belangrijkste zorg van de Vereniging echter altijd dat SO te kwetsbaar was. De werkzaamheden rondom SO werden vrijwel volledig door enkele vrijwilligers ingevuld en de enige persoon in wie alle kennis geborgd was, was Merian Bouwmeester. In 2017 zette het bestuur van de Vereniging daarom een nieuwe koers in, met als doel om SO beter te borgen. In haar optiek was het NCJ de enige logische optie: hét landelijke innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ met een visie op ouderschap en opvoedingsondersteuning die naadloos aansluit bij hetgeen Stevig Ouderschap voor staat. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een gedetailleerde businesscase. Er ligt een mooi plan voor de komende jaren om de kwaliteit van SO te borgen en SO verder te ontwikkelen én te verspreiden. Op basis van dit plan konden uiteindelijk ook alle uitvoerende organisaties ‘ja’ zeggen tegen de overdracht naar het NCJ.

Contact en meer informatie

Stevig Ouderschap ook in jouw werkgebied implementeren? Dat kan! Neem contact op met Evelien Janssen via ejanssen@ncj.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.stevigouderschap.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.