Nieuws 26 augustus 2016

Stel je vraag over integraal werken in de wijk

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

De veranderingen in zorg en welzijn vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dichtbij huis. Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Stel je vraag!

We roepen professionals en beleidsmakers op om hun vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Binnen twee werkdagen krijg je een reactie van een van onze specialisten. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken? 
  • Hoe houd je kennis up-to-date? 
  • Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
  • Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Zicht op wat werkt in de wijk

Als je elkaar in de wijk weet te vinden en te versterken, levert dat nieuwe aanpakken op. En daar leren we van. Als landelijke en regionale kennispartners faciliteren we dit leerproces door kennis uit de praktijk op te halen, te verrijken en verspreiden. Er zijn verschillende thema’s waarop wij zien en horen dat er knelpunten zijn. Daarom leggen we de focus op zicht op wat werkt bij:

  • Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen.
  • De toegang tot zorg en ondersteuning. 
  • Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals.

De kennis en inzichten die we in de praktijk verwerven, verspreiden we landelijk. Door bijvoorbeeld  goede voorbeelden te beschrijven, via praktische handleidingen, e-learnings, trainingen en workshops.

NCJ Contactpersoon: Marga Beckers

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.