Nieuws 24 november 2014

Status landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket 2015

Het landelijk professioneel kader is een handreiking voor de JGZ professionals. Het geeft de JGZ professionals handvatten om de jeugdgezondheidszorg flexibel en gepersonaliseerd aan te bieden op maat van het kind/gezin/jongere. Dat sluit aan bij de visie van de jeugd transformatie naar meer eigen regie bij de klant en meer verantwoordelijkheid bij de professionals. Zodat meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen zijn met steun en preventie lichte hulp en minder kinderen doorstromen naar zware hulp.

Beschikbaar voor professionals
Tijdens het JGZ jaarcongres op 25 november j.l. heeft het NCJ het landelijk professioneel kader uitgedeeld, zodat de JGZ professionals er al vast kennis mee kunnen maken. Verder is het kader reeds beschikbaar gesteld via de website van het NCJ.

Status van het stuk
Op dit moment speelt de vraag of het Landelijk Professioneel Kader de Richtlijn Contactmomenten zou kunnen vervangen. Het stuk kan rekenen op draagvlak onder de JGZ. Maar een besluit hierover vraagt naast draagvlak ook om een bestuurlijke afhechting. De meningen hierover zijn verdeeld. Gemeenten en inspectie vinden dat het professioneel kader in zijn huidige vorm onvoldoende houvast biedt ter vervanging van de Richtlijn Contactmomenten en dat meer duiding van de context nodig is. Ook ActiZ en GGD GHOR Nederland dringen aan op helderheid over de context. Inzet hierbij is te komen tot een instrument dat de JGZ voldoende houvast geeft bij het aanbieden van het basispakket JGZ, gemeenten goed ondersteunt bij de opdrachtverlening en de IGZ een helder toezichtkader biedt.

Context en duiding opgepakt
De gezamenlijke partijen (VWS, VNG, IGZ, NCJ, GGD/GHOR en ActiZ jeugd) werken aan de context en duiding en zullen daarna de gemeenten informeren. Wij vragen u om het landelijk professioneel kader nu nog niet aan uw gemeente voor te leggen als nieuw landelijk stuk, maar te wachten op de aanvullende informatie over de status, context en duiding.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.