Nieuws 3 september 2015

Status Landelijk Professioneel Kader JGZ

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is – in samenspraak met JGZ-professionals en beroepsverenigingen – opgesteld om flexibeler invulling te kunnen geven aan het Basispakket JGZ om zodoende beter aan te sluiten op de behoeften van jeugdigen en ouders. Het is de bedoeling dat het LPK per 1 januari 2016 de richtlijn Contactmomenten uit 2003 vervangt. De afgelopen maanden heeft het LPK een bestuurlijk instemmingstraject gelopen langs de brancheverenigingen GGD GHOR NL en ActiZ, VNG en VWS. Laatste stap is nu dat, medio september, het LPK door de Staatssecretaris van VWS naar de Kamer wordt gestuurd. Op dat moment zal het LPK beschikbaar komen voor het JGZ-veld.

Binnen het LKP zijn diverse ontwikkelingsfasen van een jeugdige benoemd; elk met eigen kenmerken en dynamiek. De momenten van contact zijn hierop aangepast, waarbij rekening is gehouden met de uitvoering van onder meer het rijksvaccinatieprogramma en landelijke professionele richtlijnen. Om de professional handvatten te geven bij het terugblikken en vooruitkijken van de verschillende ontwikkelingsfasen met ouders/jongeren, is een ondersteunend schema “Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie” ontwikkeld. Per leeftijdsfase gaat het schema in op de ontwikkelbehoefte van een kind, de interactie met zijn ouders en verdere omgeving. Door met ouders en jongeren in het gesprek gericht te evalueren, kun je bespreken wat er normaliter te verwachten valt en waar je op kunt anticiperen. Zo draag je als JGZ-professional bij aan het normaliseren, worden ouders en jongeren in hun kracht gezet en krijgen zij de regie in handen om bij te dragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.