Nieuws 24 januari 2017

Standpunt ‘Samen voor de jeugd’: Wat er nodig is om de kwaliteit van de JGZ hoog te houden

AJN Jeugdartsen Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vakgroep Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor DoktersAssistenten (NVDA) hebben de krachten gebundeld en het Standpunt ‘Samen voor de Jeugd’ opgesteld. In het standpunt lees je waar de JGZ voor staat en welke gekwalificeerde en gespecialiseerde professionals daarbij nodig zijn.

Het doel van de drie beroepsverenigingen is dat alle kinderen in Nederland gezond en veilig kunnen opgroeien. Daarom maken zij zich sterk om de kwalitatief goede basis van het jeugdbeleid te behouden.

Het ‘goud’ van de Nederlandse JGZ

Het Standpunt onderstreept ‘het goud’ van de Nederlandse JGZ, de JGZ-professionals. Zij richten zich op preventie, vroegsignalering en verbinden de gezondheidszorg met onderwijs en welzijn en ‘de buurt’. Zij hebben ook bijna alle jeugd van 0-18 jaar in beeld. Thema’s als hechting, positief opvoeden, weerbaarheid, gezond gewicht, kindermishandeling, pesten en schoolverzuim krijgen steeds meer aandacht. Met het investeren in preventie is zwaardere zorg immers te voorkomen.

Lees hier het hele standpunt “Samen voor de Jeugd” (PDF).

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.