Nieuws 28 oktober 2016

Stand van zaken: Kindermishandeling

De preventie en aanpak van kindermishandeling is een van de JGZ thema’s voor de komende jaren. We hebben het afgelopen jaar dan ook een aantal activiteiten uitgezet op het gebied van preventie en aanpak van kindermishandeling, waaronder de werkconferentie van 15 september. Hier is ook afgesproken dat we het actieplan over dit thema tijdens de Week tegen Kindermishandeling gaan publiceren. 

Het NCJ heeft afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd om de preventie en aanpak van kindermishandeling op de kaart te zetten.

  • Er is door een aantal JGZ managers samen met het NCJ een Toogdag voor hoofden en managers JGZ georganiseerd. 
  • De beroepsgroepen hebben samen met het NCJ nagedacht over een actieplan preventie en aanpak kindermishandeling (daarbij is ook met Augeo overlegd).  
  • Er is een update van de richtlijn kindermishandeling voor de JGZ verschenen. 
  • Het concept BDS-protocol voor kindermishandeling is ook bijna klaar. Deze wordt begin november op de website geplaatst.

Werkconferentie 15 september

Tijdens de werkconferentie op 15 september kwamen deze activiteiten samen. Hier werd besproken hoe de wetenschap kan ondersteunen bij preventie en aanpak van kindermishandeling en hoe registratie kan helpen. Ook werd een pledge ondertekend door de aanwezigen. Daarmee is het thema door de JGZ voor de toekomst op de kaart gezet. Met de zeven experimenten en de voorgenomen vervolgactiviteiten houden we de aandacht voor dit thema levend.

Week tegen Kindermishandeling

In januari is een volgende werkconferentie waarbij we terugblikken op de resultaten van de experimenten van 15 september en vooruitblikken op activiteiten voor 2017. In september is ook afgesproken dat we het actieplan in de week tegen kindermishandeling (14 t/m 20 november) publiceren en zo mogelijk aanbieden aan staatssecretaris Van Rijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

In de Week tegen Kindermishandeling, georganiseerd door de Taskforce Kindermishandeling, hebben organisaties de mogelijkheid een activiteit te organiseren binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Wil jij ook laten weten welke activiteit jouw organisatie heeft gepland? Dan kun je die aanmelden op de website van de Week tegen Kindermishandeling.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.