Nieuws 21 juni 2016

Save the date: bijeenkomsten V&VN, AJN en NCJ

De JGZ beleeft dynamische tijden, waarin er steeds meer van de professional wordt gevraagd. Zo blijken andere vormen van samenwerking, zelfregie, zelfsturing, gelijkwaardig partnerschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigenaarschap, thema’s waar professionals met elkaar vorm aan moeten geven.

6 oktober en 31 oktober organiseren de V&VN, de AJN en het NCJ gezamenlijk twee bijeenkomsten voor professionals. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.30 u. tot 21.30 u. bij het NCJ in Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten staat het thema ‘professionalisering en kwaliteit’ centraal. Met elkaar wordt verkend en ervaren hoe je aan de slag kunt met professionalisering. Hoe kun je ‘kantelen’ en groeien in je vak, passend bij de eisen die deze dynamische tijden vragen?

Noteer alvast een van de data in je agenda en meld je aan via mtimmermans@ncj.nl.

Bij overinschrijving krijgen leden van de AJN en de V&VN voorrang. Meer informatie over het programma volgt.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.