Nieuws 27 juli 2016

Samenwerken tussen JGZ en onderwijs loont

Vanuit de jeugdimpuls zijn diverse projecten voor van het versterken van de relatie tussen JGZ en school uitgevoerd en afgerond. De projectinformatie is beschikbaar via Gezondeschool.nl zodat iedereen gebruik kan maken van de opgedane lessen en initiatieven in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Inspirerende voorbeelden

In het primair onderwijs heeft GGD Hollands Midden een project gedaan rondom ‘het contactmoment groep 7′. Om leerlingen goed voor te bereiden op dit contactmoment is de website Pubergezond.nl ontwikkeld. In het voortgezet onderwijs heeft GGD Hart voor Brabant een project uitgevoerd dat specifiek is gericht op het vroeg opsporen van depressieve klachten onder 12- tot 14 jarigen en op het ROC is vanuit GGD Gelderland Zuid de rol van de JGZ versterkt, waarbij per sector gezondheidsplannen zijn ontwikkeld door onder meer het inzetten van Test-je-Leefstijl. 

Meer weten over deze projecten of anderen die werken aan meer gezondheid voor leerlingen?

Kijk op Gezondeschool.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.