Nieuws 10 maart 2014

Samenwerken om het gezin te versterken

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er een intensivering van de samenwerking en andere vormen van samenwerking nodig zijn. Denk hierbij aan de stelselherziening jeugd, het effect van toenemende digitalisering van processen en bestanden, meer kennis en mondigheid bij ouders, veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte en een toenemende diversiteit in de context waarin kinderen opgroeien. Het zijn allemaal ontwikkelingen, die er toe leiden dat we andere eisen stellen aan een effectievere zorg voor jeugd.
Samenwerken is in veel situaties noodzakelijk voor optimale ondersteuning, hulp of zorg. Om samenwerken daadwerkelijk te laten bijdragen aan een effectieve zorg voor jeugd is het van belang te weten wat de werkzame factoren van samenwerken zijn en deze in de praktijk te brengen. Dit betekent voor veel professionals een transformatie in denken en doen.

Literatuuronderzoek

Samenwerken doen we allemaal, vinden we vanzelfsprekend, maar kan dat nog beter? In het project ‘Samenwerken om het gezin te versterken’ zoomt het NCJ op verschillende manieren in op het onderwerp samenwerken. Er worden verschillende producten ontwikkeld om JGZ-organisaties te ondersteunen, stimuleren en inspireren tot effectievere samenwerking om betere zorg voor het gezin te realiseren. Nadat eind 2013 het filmpje ‘Samenwerken, ben je speelbal of ben je speler?’ is ontwikkeld, heeft het NCJ nu het Literatuuronderzoek ‘Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen’ afgerond. In dit literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • In hoeverre is bewezen dat samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en veilig opgroeien van kinderen?

  • Welke factoren beïnvloeden de samenwerking tussen organisaties betrokken bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen?

U kunt het literatuuronderzoek en de bijlage hier downloaden. Gedrukte exemplaren zijn op te vragen via onderstaand mailadres. 

Later dit voorjaar volgt het inspiratiedocument Samen=Beter en eind 2014 de Handreiking Beter Samen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Timmermans (mtimmermans@ncj.nl).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.