Nieuws 26 januari 2017

Samenwerken in de wijk voor mensen met een LVB of met GGZ-problematiek

Werk jij met mensen met een licht verstandelijke beperking of GGZ-problematiek? Het landelijk programma Integraal werken in de wijk ontwikkelde onlangs twee publicaties voor professionals die werken met mensen uit deze doelgroep. Deze publicaties bieden handvatten, methodieken en goede voorbeelden uit het veld aan JGZ-professionals.

Integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dicht bij huis: door veranderingen in de zorg wordt dit steeds belangrijker. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans, het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos Instituut, Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben daarom de handen ineengeslagen onder de noemer ‘Integraal Werken in de Wijk’. Een van de deelprojecten richtte zich op de doelgroepen met een LVB en/of GGZ-problematiek. Hieruit zijn, in een samenwerking met het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP), het Landelijk Kenniscentrum LVB en de Vereniging van Orthopedische Behandelcentra (VOBC), twee publicaties voortgekomen.

Bijzondere doelgroepen, mensen met een LVB of GGZ-problematiek

Als je elkaar in de wijk weet te vinden en te versterken, levert dat nieuwe aanpakken op. Het Publicatieoverzicht LVB of GGZ: Voor professionals in de omgang met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek reikt handvatten en methodieken aan om mensen met LVB en/of GGZ-problematiek beter te kunnen vinden en helpen. Je vindt hier relevante publicaties en websites voor professionals.

Succesvolle projecten met deze doelgroep vind je in de publicatie Integraal Werken in de Wijk (IWW): Good practices. Mensen met LVB en/of GGZ problematiek. Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle samenwerkingsverbanden op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen. Zo ontwikkelden Cordaan en MEE Amstel & Zaan een training voor wijkteams om mensen met een niet-zichtbare beperking te herkennen en beter met hen te communiceren. Het samenwerkingsnetwerk Integrale Vroeghulp Goudvis onderzoekt kinderen met een ontwikkelingsachterstand vanuit verschillende disciplines. Iedere good practice beschrijft de doelgroep, de methodiek, de samenwerking, succesfactoren en leerpunten.

Vragen?

Heb je vragen over een bepaalde samenwerking? Neem dan contact op met de bij het onderwerp vermelde contactpersoon. Voor algemene vragen of opmerkingen kun je terecht bij NCJ-adviseur Marga Beckers.

 

Interessant artikel? Misschien is dit ook iets voor jou:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.