Nieuws 17 april 2019

‘Samen Toekomst Maken’ brengt jeugddomein en digitale innovatie bij elkaar

Gisteren hebben ruim 600 professionals die werken in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg tijdens het event Samen Toekomst Maken kennisgemaakt met digitale innovaties in het jeugddomein. Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal zorgprofessionals uit het gehele jeugddomein en deze thematiek worden samengebracht. Tijdens het event, dat plaatsvond in De Fabrique in Utrecht, is er van elkaar geleerd en hebben bezoekers aan den lijve ondervonden wat je met digitalisering kunnen bereiken. Hoe kunnen data, technologie en verandering van denk- en zienswijze helpen om complexe vraagstukken op te lossen?

Tijdens het event heeft Levi van Dam, landelijk kwartiermaker van Garage2020 en een van de organiserende partijen, de resultaten van zijn verkennende onderzoek naar blue zones binnen de jeugdzorg overhandigd aan directeur-generaal Kees van der Burg van het ministerie van VWS. Blue zones zijn gemeentes waar substantieel minder gebruik van jeugdhulpverlening wordt gemaakt.

Om te laten zien wat het kijken naar complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief kan betekenen, werd naast workshops en inspiratiesessies de hackathon Stop Kindermishandeling georganiseerd. In een hackathon werken teams intensief en kort aan het oplossen van een complex probleem. Het het vernieuwende IT-concept ‘Buddie’, een game voor kinderen van zes tot tien jaar van zeven Enschedese studenten van Saxion Hogeschool, kwam vanmiddag als beste uit de bus.

Verkennend onderzoek Blue zones in Jeugdzorg

Op het event werd bekend welke gemeentes als blue zones in de jeugdzorg kunnen worden aangemerkt. Het begrip blue zone werd in 2004 voor het eerst door National Geographic gebruikt. Het zijn afgebakende gebieden ter grootte van een gemeente waar mensen lang, gezond en gelukkig leven, zoals bijvoorbeeld in het dorpje Silanus op Sardinië.

Het ministerie van VWS vroeg Garage2020 een verkennend onderzoek te doen naar het al dan niet bestaan van blue zones binnen de jeugdzorg. “Dit zijn gemeentes waar substantieel minder gebruik van jeugdhulpverlening wordt gemaakt”, aldus Levi van Dam van Garage2020. “Ook zie je er relatief minder schoolverlaters en jeugdcriminaliteit en wordt er minder jeugdhulp verleend. Het is een eerste stap om met behulp van data-analyse gebieden te identificeren waar het minst gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen, zicht te krijgen op hoe gemeentes het systeem hebben ingericht en hoe andere gemeentes daarvan kunnen leren”, licht Van Dam toe. Voorbeelden van gemeentes die volgens zijn onderzoek als blue zone kunnen worden aangemerkt zijn: Scherpenzeel, Castricum, Uitgeest en Waterland.

Hackathon Stop Kindermishandeling

Voor tienduizenden kinderen in Nederland is het de dagelijkse realiteit. Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, een van de grootste geweldsproblemen van onze samenleving. Nog te veel signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemist. De afgelopen week organiseerde Samen Toekomst Maken in samenwerking met Garage2020 en het actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis een hackathon waaraan 15 teams uit Twente, Amsterdam, Rotterdam/Leiden en Eindhoven meededen. De opdracht luidde: hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder in beeld brengen, beter in beeld brengen of duurzaam oplossen?

Winnaar hackathon bekendgemaakt

Met de game ‘Buddie’ hebben zeven Enschedese studenten van Saxion Hogeschool het winnende concept van de hackathon Stop Kindermishandeling. Ze kwamen in vijf dagen met het vernieuwende IT-concept Buddie, een game voor kinderen van zes tot tien jaar. Met de game ontwikkelen kinderen hun weerbaarheid spelenderwijs. Het Twentse team was één van de zes teams die gisteren pitchten tijdens Samen Toekomst Maken. Een jury maakte aan het eind van de dag het winnende concept ‘Buddie’ bekend. 

De teams bestonden uit ruim 90 studenten uit Rotterdam/Leiden, Amsterdam en Eindhoven en Twente vanuit verschillende studierichtingen, professionals in het jeugddomein en mensen werkzaam daarbuiten. Initiatiefneemster Fleur Mensink van Garage2020: “Bij het organiseren van een hackathon betrekken we meer mensen bij de problematiek dan alleen maar zorgprofessionals. Door te kijken vanuit een ander perspectief, ontstaan er nieuwe invalshoeken die leiden naar betere oplossingen. Een hackathon vergroot hierdoor de betrokkenheid bij het onderwerp maatschappij-breed en maakt het onderwerp kindermishandeling breder bespreekbaar.”

Krachten gebundeld

Het event Samen Toekomst Maken is op initiatief van de Associatie voor Jeugd georganiseerd samen met verschillende partners uit het jeugddomein. Het NCJ was samen met Garage 2020, Platform 51, GGD GHOR, Actiz en iHub betrokken bij de organisatie van dit event. Het was voor het eerst dat er binnen het jeugddomein een dergelijk initiatief werd ondernomen dat zo breed wordt gedragen.

JGZ Techagenda

De JGZ Techagenda maakt zich hard voor een sterke (digitale) JGZ door innovaties en samenwerking te coördineren, ondersteunen en delen. Samen met JGZ-organisaties en andere stakeholders van binnen en buiten de sector zorgen we met de JGZ Techagenda voor meer impact en voorkomen we verspilling van energie en middelen. Hierdoor gaan we meer als een geheel bewegen, voor een sterke JGZ, zowel online als offline.

Foto: Marijn de Wijs

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.