Nieuws 24 juni 2016

Samen succesvol in de wijk

Het landschap van zorg en welzijn verandert ingrijpend. De nadruk ligt steeds meer op zelfredzaamheid en lichtere vormen van ondersteuning, zodat burgers zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen met meervoudige vragen, zoals een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden.

Deze beweging vraagt van professionals en beleidsmakers een nieuwe manier van werken, met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en een vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning. Movisie, NCJ, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Met als doel: dat we het in de praktijk ook écht anders gaan doen.

In en met de praktijk

Als je elkaar in de wijk weet te vinden en te versterken, levert dat nieuwe aanpakken op. En daar leren we van. Als landelijke en regionale kennispartners faciliteren we dit leerproces door kennis uit de praktijk op te halen, te verrijken en verspreiden. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij behoeften uit de praktijk roepen we professionals en beleidsmakers op om hun vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze dergelijke kennis het best toepasbaar is.

Focus

Er zijn verschillende thema’s waarop wij zien en horen dat er knelpunten zijn. Daarom leggen we de focus op:

  • Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met LVB of psychische problemen. 
  • De toegang tot zorg en ondersteuning. 
  • Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals.

De kennis en inzichten die we in de praktijk verwerven, verspreiden we landelijk. Door bijvoorbeeld goede voorbeelden te beschrijven, praktische handleidingen, via e-learnings, trainingen en workshops.

Doet u mee of heeft u suggesties? Laat het ons weten via info@integraalwerkenindewijk.nl of Marga Beckers van het NCJ.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.