Nieuws 16 december 2020

Roadmap voor participatie voor jeugdigen en ouders bij JGZ Richtlijnen

Voor alle participatie geldt: geen ‘one size fits all’. Er is veel geschreven en onderzoek gedaan naar cliëntparticipatie, maar er is nog weinig bekend hoe dit binnen de JGZ verbeterd kan worden. In opdracht van ZonMw heeft Athena Instituut van de Vrije Universiteit dit verder onderzocht. Het NCJ is betrokken geweest in de projectgroep. Het resultaat: een roadmap. De roadmap biedt informatie en inspiratie voor het betrekken van ouders, kinderen en jongeren bij richtlijnontwikkeling. De roadmap is ontwikkeld voor de JGZ, maar kan ook voor andere sectoren een bron van inspiratie zijn.

Wat staat er in de roadmap?

De roadmap biedt inspiratie en denkrichtingen, aangevuld met praktische informatie. Deze informatie kan gebruikt worden door de richtlijnontwikkelaar, maar de roadmap biedt ook inspiratie voor anderen die participatie willen toepassen. In de roadmap staat belangrijke informatie voor de opzet van participatie in richtlijnontwikkeling: onder andere redenen voor participatie, het verschil tussen het betrekken van jeugdigen en volwassenen, wanneer participatie mogelijk is in richtlijnontwikkeling en waar je aan moet denken (checklist). Verder lees je per stap in richtlijnontwikkeling welke doelen met participatie nagestreefd kunnen worden en op welke wijze participatie vorm gegeven kan worden. De voorgestelde activiteiten zijn zoveel mogelijk geïllustreerd met een scala aan praktijkvoorbeelden. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het werven van ouders, jongeren en kinderen, de vormgeving van focusgroepen en vind je een overzicht van externe bronnen en documenten.

Bekijk de roadmap

Hoe is de Roadmap tot stand gekomen?

Door een literatuurstudie en interviews met onder andere experts, richtlijnontwikkelaars, ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties is meer kennis verkregen over (ervaringen met) het betekenisvol betrekken van ouders, jongeren en kinderen in richtlijnontwikkeling. In dit project werden daarnaast respectievelijk de herziening van de JGZ Richtlijn Astma gevolgd en de ontwikkeling van de JGZ Richtlijn Houding & bewegen. Hierbij werd input voor de richtlijnen opgehaald door middel van uitvragen bij ouders, jongeren en kinderen. De opgedane inzichten zijn vertaald in een roadmap, in co-creatie met verschillende relevante partijen, zoals richtlijnontwikkelaars en patiëntenorganisaties uit verschillende zorggebieden.

Waarom is participatie belangrijk?

Er is steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van richtlijnen. Cliënteninbreng is belangrijk omdat (1) cliënten over unieke en belangrijke ervaringskennis beschikken, (2) het de waarde en toepasbaarheid van een richtlijn vergroot, en (3) cliënten het recht hebben om betrokken te worden omdat het over hen gaat. We weten echter relatief weinig over hoe we kwetsbare groepen, zoals kinderen en jongeren, effectief kunnen betrekken in richtlijnontwikkelprocessen in de JGZ. Door de karakteristieken van de doelgroep en het veld, is het niet mogelijk om de ontwikkelde adviezen en tools voor volwassenen één op één naar de JGZ te vertalen.

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.