Externe link 13 juli 2022

Richtlijn Voeding en eetgedrag

Ouders, kinderen en jongeren stellen in de JGZ vaak vragen over voeding. In de praktijk werden knelpunten ondervonden bij de voorlichting, vroege opsporing, ondersteuning of verwijzing en nazorg. Deze richtlijn biedt daarom handvatten voor uniforme en systematische voorlichting, begeleiding en zo nodig verwijzing van ouders, kinderen en jongeren.

Bekijk de richtlijn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.