Nieuws 19 juni 2017

Reflectietool voor programma ‘Integraal Werken in de Wijk’ beschikbaar

In het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk is de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld. Hiermee kunnen professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning.

Gespreksthema’s

Eén van de hoofddoelen van de transformatie is om de zorg en ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. Wat werkt en wat schuurt in de toegang? De reflectietool biedt hiervoor negen gespreksthema’s die belangrijk zijn voor passende zorg en ondersteuning, variërend van botsende waarden en regelruimte tot samenspel, dwingende systemen en vakmanschap. De tool structureert het gesprek over knelpunten, prikkelt de deelnemers en helpt om samen de verschillende processen rond de toegang tot zorg en ondersteuning duurzaam te verbeteren.

Download de reflectietool >>

Dompelsessie

Desgewenst kunnen wij een dompelsessie organiseren waarbij we de reflectietool samen met beleidsmakers van gemeenten, professionals en vertegenwoordigers van cliënten in de praktijk brengen. Meer weten? Mail je vraag naar info@integraalwerkenindewijk.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.