Nieuws 18 juni 2014

Reactie op ontwerp Besluit Publieke Gezondheid

Het NCJ heeft samen met ActiZ, GGD GHOR NL, AJN, V&VN en NVDA een reactie opgesteld op het ontwerp Besluit PG.

Dit Besluit PG hoort bij de Wet PG en gaat over het Basispakket JGZ. Het standpunt van genoemde JGZ- partijen op een nieuw Basispakket JGZ, het advies van de Commissie De Winter over het Basispakket JGZ, het standpunt van de staatssecretaris daarop en de reactie daarop van de JGZ- partijen zijn uitgangspunt geweest voor het opstellen van deze reactie op het ontwerp- besluit PG. Het definitieve Besluit PG wordt na de zomer verwacht.

De reactie is hier te lezen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.