Nieuws 22 januari 2015

Rapportage Pilot Bewegen beschikbaar

De rapportage van de pilot Bewegen is  beschikbaar. Het doel van de pilot bewegen was de jeugd met beweegarmoede in achterstandswijken te stimuleren tot meer bewegen door gerichte adviezen van de JGZ.

In de rapportage met als titel ‘ Hoe krijgen we de jeugd in beweging’ (link toevoegen) zijn de ervaringen met het toepassen van het standpunt in de praktijk gebundeld. Daarnaast biedt het rapport ondersteuning voor organisaties die met bewegingsstimulering aan de slag willen gaan.
Deze pilot is een initiatief van het NCJ en Pharos. Samenwerkingspartners zijn: de Vereniging voor Sportgeneeskunde, het NISB, het Voedingscentrum, GGD Regio Utrecht en GGD Brabant-Zuidoost.

De deelnemende JGZ- organisaties zijn in deze pilot toegerust met tools die de advisering makkelijker maken. Gebaseerd op het Standpunt Beweegstimulering door de JGZ hebben de JGZ professionals aan alle kinderen die onvoldoende bewegen gerichte adviezen gegeven om meer te bewegen. Zij maakten daarbij gebruik van hun vaardigheden op het gebied van Motiverende Gespreksvoering en een sociale beweegkaart.

Rapportage Pilot Bewegen

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.