Nieuws 15 juli 2015

Rapport positionering centrale zorgverlener kinderobesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas vereist een goede samenwerking tussen diverse betrokken partijen en professionals. Een centrale zorgverlener als aanspreekpunt voor het kind, gezin en andere professionals zorgt ervoor dat afspraken en behandelingen op elkaar aansluiten en de zorg inhoudelijk is afgestemd. Er zijn in de praktijk nog teveel knelpunten om tot landelijke afspraken te komen over de organisatie en financiering van een centrale zorgverlener.

Uit een inventarisatie van knelpunten door de Jeugdzaak in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht en Care for Obesity komen een aantal aanbevelingen over de positionering van de centrale zorgverlener. Zo zou deze professional zowel een coördinerende als een behandelende rol kunnen innemen. De informatie uit het rapport helpt gemeenten die willen starten met een pilot waarbij een centrale zorgverlener wordt ingezet.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.