Nieuws 6 november 2014

Rapport IGZ “De jeugdgezondheidszorg beter in positie” gepubliceerd

Op 6 november publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar bevindingen over de JGZ in het rapport “De jeugdgezondheidszorg beter in positie”. Belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • JGZ moet in het nieuwe stelsel voor jeugd een basisvoorziening  zijn
  • JGZ  levert goede zorg op het merendeel van de onderzochte onderdelen en de zorg is de afgelopen jaren verder verbeterd.

In het onderzoek richtte de inspectie zich op verschillende onderdelen van de zorg: bereik, contactmomenten, psychosociale problematiek, kindermishandeling, overgewicht, volgen of geboden hulp het gewenste effect heeft en opschaling bij het vastlopen van samenwerking en ketenzorg. De inspectie concludeert dat de 49 JGZ-organisaties op de meeste van deze punten goede zorg leveren. Voor gemeenten is dat belangrijk in de aanloop naar de transitie en transformatie van de jeugdhulp richting de gemeenten per 1 januari 2015. De inspectie adviseert de gemeenten de JGZ daar voldoende bij te betrekken.

Het onderzoek kunt u hieronder downloaden:

“De jeugdgezondheidszorg beter in positie”

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.