Nieuws 27 juni 2018

Quickscan brengt vroeghulp in beeld – doe mee!

Heb jij als JGZ-professional zicht op de mogelijkheden tot vroeghulp bij jou in de gemeenten? Weet jij ouders van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen de juiste weg te wijzen? Doe mee aan een quickscan en help het NCJ en het NJi het landelijk aanbod van vroeghulp in kaart te brengen.

Ouders met jonge kinderen (0-7 jaar) met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen willen graag zo vroeg mogelijk de juiste expertise en passende ondersteuning. Het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ van het Ministerie van VWS stelt dat preventie voor het jonge kind c.q. vroegherkenning, vroegdiagnostiek en vroege interventie goed gepositioneerd moet zijn bij de gemeentelijke toegang (Actielijn 1 – betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen). Is deze vroeghulp in jouw gemeente c.q. de gemeente(n) waar je werkt beschikbaar, makkelijk vindbaar en toegankelijk voor ouders? Door het invullen van deze quickscan, krijg je hier zicht op.

Quickscan met terugrapportage

Het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) onderzoeken in opdracht van de VNG, VGN, Ieder(in), Lecso, Sociaal Werk Nederland en MEE NL hoe dit geregeld is in alle gemeenten in Nederland. Na afronding van dit onderzoek krijg je een terugrapportage. Het invullen van de vragenlijst duurt, indien er vroeghulp aanwezig is, ongeveer 10 minuten.

Ook als er geen vroeghulp in je gemeente / de gemeente waar je werkt georganiseerd is, vragen we je deze quickscan in te vullen. Dit neemt 2 minuten van je tijd, en geeft ons een landelijk dekkend overzicht.

Vul hier de vragenlijst in en krijg inzicht in vroeghulp in je gemeente >

Je kunt de quickscan invullen tot 1 september 2018.

Meer weten?

Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.