Nieuws 18 januari 2017

Publicatie ‘Toeval bestaat niet’

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams. In de publicatie ‘Toeval bestaat niet’ staan vier goede voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Het resultaat: vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken. Over kracht zien in kwetsbare mensen en hoe je als team je plan trekt, samen met bewoners. Tot slot lees je welke werkzame factoren bijdragen aan een goede samenwerking.

Integraal Werken in de Wijk

Deze publicatie is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk (IWW). In dit landelijk programma bundelen Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Lees de publicatie Toeval bestaat niet.

 

Bron: movisie.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.