Nieuws 30 januari 2014

Publicatie JGZ-richtlijnen Opvoedingsondersteuning en Voedselovergevoeligheid

Deze week zijn de JGZ- richtlijnen Opvoedingsondersteuning en Voedselovergevoeligheid gepubliceerd en verspreid. Beide richtlijnen zijn inhoudelijk geautoriseerd door de JGZ-beroepsverenigingen en randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en PGV-Nederland. Beide richtlijnen ondersteunen de JGZ bij de uitvoering van haar preventieve taken.

De richtlijnen zijn, evenals alle gepubliceerde richtlijnen voor de JGZ, met een eigen url, te vinden op de website van het NCJ via http://www.ncj.nl/onderwerpen/191/overzicht-richtlijnen.

Op korte termijn gaat het NCJ aan de slag met de ontwikkeling van webpagina’s om de JGZ-richtlijnen volledig webbased te kunnen publiceren zodat de JGZ-richtlijnen zowel vanaf een computer, een tablet en een smartphone te raadplegen zijn.

Aandachtspunt JGZ-richtlijn voedselovergevoeligheid

In de JGZ-richtlijn voedselovergevoeligheid wordt geadviseerd om bij kinderen met een laag risico op allergische reacties de dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest uit te voeren voor de diagnose Koemelkallergie. Dit advies sluit naadloos aan bij de richtlijn Koemelkallergie voor kinderartsen. Om de vergoeding van de uitvoering van de test aan de JGZ te realiseren heeft het NCJ, in samenwerking met de JGZ-beroepsgroepen, de NVK, ActiZ en PGV Nederland de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd deze test op de prestatielijst eerstelijnszorg te zetten. De aanvraagbrief is mede ondertekend door ActiZ en PGV Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en zorgverzekeraar Achmea. Doordat de brief door één van de zorgverzekeraars mede is ondertekend, is te verwachten dat verzekeraars bereid zijn de kosten van de test ook aan de JGZ te vergoeden.

Op dit moment is de aanvraag in behandeling bij de NZa en het  College voor zorgverzekeraars.  Omdat het een complexe aanvraag blijkt waarvoor NZa en CvZ nog een en ander willen uitzoeken, is de verwachting dat het nog wel even kan duren voordat er uitsluitsel komt over de aanvraag.  Daarom wordt duidelijk in de richtlijn aangegeven dat uitvoering van de dubbelblinde test door de JGZ pas kan plaatsvinden, zodra de financiering aan de JGZ gerealiseerd is.  De bijbehorende aanbevelingen hebben ten behoeve van het onderscheid een andere achtergrondkleur gekregen dan de andere aanbevelingen.

Als de NZa het verzoek honoreert en de test op de prestatielijst zet, zal het NCJ nagaan hoe JGZ-organisaties ondersteund kunnen worden bij het regelen van de vergoedingen van de verzekeraar van het kind.

Implementatie ondersteuning

Het is de taak van het NCJ de richtlijnen te publiceren, te verspreiden en te ondersteunen bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie.

Sinds 2012 biedt het NCJ ondersteuning aan JGZ-organisaties  bij de implementatie van richtlijnen.  Zo worden bij alle JGZ-richtlijnen verschillende implementatietoolkit materialen beschikbaar gesteld, zoals een PowerPoint, factsheet en een overzicht randvoorwaardelijke implicaties, welke op de NCJ website beschikbaar zijn.  Ook vindt twee keer per jaar regioscholing plaats voor de deelnemers aan het Netwerk implementatie, waarin naast ervaringsuitwisseling en scholing over implementatie en borging  ook richtlijninhoudelijke scholing aan bod komt.  Voor uitleg over het doel van de verschillende toolkit materialen en de ondersteuning door het NCJ bij de implementatie verwijs ik graag naar de NCJ website: http://www.ncj.nl/onderwerpen/192/ondersteuning-bij-implementatie

Voor het volgen van e-learning modules is een digitale leeromgeving ontwikkeld, de  JGZ-academie. Op dit moment zijn diverse richtlijn e-learning modules beschikbaar in de JGZ-academie. In maart wordt de e-learning module Voeding (over de JGZ-richtlijnen Voedselovergevoeligheid en Voeding en eetgedrag) verwacht. Daarnaast hebben we besloten de JGZ-academie ook open te stellen voor e-learning modules, relevant voor de JGZ, die door anderen zijn ontwikkeld, mits deze aan onze kwaliteitseisen voldoen en compatibel zijn in de JGZ-academie. We hebben de ambitie  de JGZ-academie te laten uitgroeien tot een digitale leeromgeving voor de JGZ. Veel JGZ organisaties maken al gebruik van de JGZ academie, welke te bereiken is via www.jgzacademie.nl.

 

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.