Nieuws 21 februari 2017

Publicatie IWW: Sociale wijkteams en informele zorg

Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. In deze veldverkenning, ontwikkeld door Integraal werken in de Wijk (IWW) lees je kort over de issues die spelen en uitgebreid over de oplossingen die werken.

De publicatie biedt een handig model met vier speerpunten waarmee je samenwerking met informele zorg vormgeeft. Jw begint met visievorming en kijkt vervolgens met jouw team welke tools voor jullie geschikt zijn. Ook neem je de samenwerking met andere organisaties onder de loep. 

Integraal Werken in de Wijk

Deze publicatie is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk (IWW). In dit landelijk programma bundelen Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.