Nieuws 26 juli 2016

Promotie Eveliene Dera-de Bie

Eveliene Dera, coördinator neonatale screeningen en stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Envida, heeft op 6 juli met succes haar proefschrift getiteld “Overweight prevention, starting from birth onwards” in het openbaar verdedigd.

Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen? 

De vroege zuigelingenperiode is een belangrijke levensfase voor het ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd. Indien een kind eenmaal overgewicht heeft, dan is het moeilijk om weer een normaal gewicht te verkrijgen. Prevalentie van overwicht vanaf de geboorte is een belangrijke taak binnen de JGZ, en daarom is in 2005 een overgewicht preventie protocol ontwikkeld.  

In het proefschrift is onderzocht of een meer actieve implementatiestrategie van het overgewicht preventieprotocol bijdraagt aan een betere toepassing ervan in de dagelijkse JGZ praktijk. Daarnaast tracht de studie meer inzicht te verkrijgen in het verloop van het gewicht van kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar, dit gerelateerd aan de vroegtijdige preventie van overgewicht.

Het gehele proefschrift leest u hier.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.