Nieuws 13 juni 2014

Producten ‘Samenwerken om het gezin te versterken’ beschikbaar

Het NCJ heeft in het kader van het thema ‘Samenwerken om het gezin te versterken’ een aantal producten ontwikkeld om u en uw organisatie te ondersteunen, stimuleren en te inspireren tot een effectievere samenwerking om betere zorg voor het gezin te realiseren.

De eerste is een literatuurstudie waarin we kijken in hoeverre bewezen is dat de samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en veilig opgroeien van kinderen? En wat zijn werkzame factoren voor een effectieve samenwerking?

Het filmpje ‘Samenwerken. Ben je speelbal of ben je speler?’ en het Inspiratiedocument ‘Samen=Beter’ kunnen JGZ-organisaties gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over samenwerken. Doel is dat de JGZ-professionals geïnspireerd raken en in de eigen lokale praktijk aan de slag gaan met het thema samenwerken. De handreiking wordt momenteel uitgetest en op basis van die ervaringen aangesherpt.

Recent is daar de Handreiking Beter Samen bijgekomen. Deze handreiking ondersteunt u via concrete stappen bij het proces om op lokaal niveau aan de slag te gaan met het verstevigen van samenwerking rond een concreet gezondheidsthema. Daarnaast bevat het belangrijke randvoorwaarden, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Meer informatie?
Al het beschikbare materiaal rond het thema ‘Samenwerken om het gezin te versterken’ maakt onderdeel uit van de Toolbox Basispakket JGZ dat NCJ ontwikkelt voor professionals in de jeugdgezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.ncj.nl of neem contact op met mtimmersmans@ncj.nl 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.