Nieuws 30 juni 2022

Prenataal huisbezoek door de JGZ per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn gemeenten in Nederland verplicht het Prenataal Huisbezoek door de JGZ (PHB JGZ) aan te bieden. Om professionals te ondersteunen werd hiervoor eerder al een handreiking ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelden het NCJ en het CPZ in opdracht van VWS hybride workshops voor lokale bijeenkomsten. Dinsdag 21 juni vond de kick-off webinar van deze hybride workshops over het PHB JGZ plaats.

De workshop is te gebruiken om lokaal met elkaar het gesprek te voeren over de implementatie van het prenatale huisbezoek binnen jouw organisatie. Om de workshop zo optimaal mogelijk te benutten is er een handleiding met tips opgesteld.

Kijk de workshop terug (webinar)

Bekijk de tips voor lokaal gebruik van de workshop

Bekijk de handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk werd een handreiking en een workshop ontwikkeld.

Handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’
Om het PHB JGZ effectief te laten zijn, is samenwerking van groot belang. De handreiking PHB JGZ dient ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ. Naast de handreiking zijn er diverse andere materialen beschikbaar gesteld, waaronder een informatiefolder voor (aanstaande) ouders.

Meer informatie en het downloaden van materialen

Workshop PHB JGZ: informeren en inspireren
We noemen de workshop hybride omdat professionals in de geboortezorg en in de jeugdgezondheidszorg niet alleen worden geïnformeerd over het prenataal huisbezoek, maar ook worden uitgenodigd en geïnspireerd om lokaal met elkaar in gesprek te gaan over hoe je het PHB JGZ wil gaan vormgeven met elkaar. De workshop bestaat uit een aantal onderdelen:
Met een animatie worden professionals bijgepraat over het PHB door de JGZ. Daarna volgt – aan de hand van vier films – een cliëntreis ter inspiratie. Vier levensechte situaties zijn gefilmd:

  1. Signaleren
  2. Informeren
  3. Het prenataal huisbezoek
  4. Het vervolg

“Ik vind het moeilijk om over problemen te praten, dan klap ik dicht. Maar als ik over mijn baby praat, blijf ik praten. Ik wil het beste voor mijn kind.”
moeder Sharon in de filmpjes over het PHB

Rondetafelgesprek tijdens kick-off – maar vooral ook in je eigen lokale coalitie
Tijdens de kick-off werd in een rondetafelgesprek gesproken over de verschillende fasen. De bedoeling is dat lokaal, bijvoorbeeld met je lokale coalitie, na een film onderdeel de opname van de kick-off wordt gepauzeerd. We nodigen je van harte uit om het gesprek binnen je coalitie aan te gaan en zo nodig afspraken te maken. Om het gesprek te voeren kun je gebruik maken van de vragen die ook te vinden zijn bij de workshop. We willen alle professionals aanmoedigen en inspireren met de workshop aan de slag te gaan, want ook jij doet dit vast met één doel: vrouwen, partner, kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie een zo kansrijk mogelijke start bieden!

Informatiepagina
Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is te vinden op de programmawebsite Kansrijke Start. Op deze pagina lees je nieuwsberichten rondom het wetsvoorstel en inspirerende voorbeelden van organisaties en gemeenten.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elle Struijf van het NCJ via prenataalhb@ncj.nl of Elzemarie Witzier van CPZ via elzemariewitzier@collegepz.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.