Nieuws 17 mei 2019

Praatplaat maakt digitale transformatie JGZ bespreekbaar

Binnen vijf jaar ziet de wereld er weer anders uit dan nu. De jeugdgezondheidszorg beweegt mee om daarbij goed aan te sluiten. Dit vraagt van ons allen een gesprek over onder meer welke digitale mogelijkheden er zijn, wat je eigen rol is en hoe we de verbinding met kinderen, jongeren en ouders zo goed mogelijk blijven aangaan. Het Techberaad ontwikkelde een praatplaat die kan helpen bij de gespreksvoering in JGZ-organisaties over de transformatie waar we voor staan. De praatplaat biedt veel aanknopingspunten om ook jeugdigen en ouders bij dit gesprek te betrekken.

In het Techberaad was één van de eerste onderwerpen: hoe sluiten we beter aan bij de ouders en jongeren die steeds ‘digitaler’ functioneren. Die op dat vlak ook steeds meer willen en verwachten: zelf digitaal afspraken kunnen maken, zelf meten en wegen, zelf betrouwbare informatie zoeken en vinden over gezond en veilig opgroeien, zelf testjes kunnen afnemen – en dat bij voorkeur 24/7. Op dat vlak is al veel mogelijk en zijn er ook al veel ontwikkelingen, binnen en buiten de JGZ.

Professionals

Het Techberaad ziet het als één van de belangrijkste opgaven om uitvoerende professionals hiermee beter vertrouwd te maken. Een eerste stap is: praten over de digitalisering. Die kan van alles inhouden. Iedereen heeft daar ideeën bij. De praatplaat inspireert, laat zien hoe de JGZ integraal on- en offline kan werken. Maar het blijven schetsen van een toekomstbeeld. Interessanter is hoe JGZ en ouders in de nabije toekomst in de werkelijkheid steeds beter digitaal verbonden raken. Hoe denk jij daarover?

Download de praatplaat JGZ Techagenda >

Download de toelichting voor het gebruik van de praatplaat >

Bestuurders en directeuren

Ook op strategisch niveau vinden bestuurders en directeuren dat er iets moet gebeuren. Dat is één van de redenen dat ‘Blended Health’ wordt opgenomen in de visie JGZ 3.0. die nauw aansluit bij de JGZ Techagenda.

Ondersteuning NCJ

Wil je een bijeenkomst over de digitalisering van de JGZ organiseren en daarbij ondersteund worden door het NCJ? Neem dan contact op met Paula Zwijgers.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.