Nieuws 27 november 2015

Poster VoorZorg wint publieksprijs KAMG congres 2015

De poster over het onderzoek naar VoorZorg won vrijdag 27 november de publieksprijs op het jaarlijkse congres voor artsen Maatschappij en Gezondheid. Namens Silvia van den Heijkant nam Elle Struijf de felicitaties en de bloemen in ontvangst uit handen van Jaap Koot, voorzitter van de abstractcommissie KAMG.

‘Het beter doen voor je eigen kind’
In haar toespraak toonde Elle Struijf (arts M&G bij GGD Hollands Noorden) zich een zeer betrokken voorvechter voor de kwetsbare laagopgeleide moeders die voor VoorZorg in aanmerking komen. ‘Juist de geboorte van hun eerste kind is voor veel meiden een moment om hun leven en leefwijze aan te passen, om voor hun kind optimale condities te kunnen bieden. Ze willen het beter doen dan hun eigen ouders. Deze zwangere jonge vrouwen hebben vaak langdurig ernstige dingen meegemaakt en willen nu zelf bewuste keuzes maken om het voor hun kind goed te doen.’

VoorZorg
VoorZorg is een huisbezoekprogramma waarbij hoog-risico zwangeren 40 tot 60 huisbezoeken ontvangen van opgeleide VoorZorg verpleegkundigen, vanaf vroeg in de zwangerschap totdat het kind twee jaar is. De poster VoorZorg beschrijft kort het effectonderzoek via een gerandomiseerde trial, uitgevoerd door Jamila Mejdoubi en Silvia van den Heijkant. VoorZorg werkt! Het bereikt een zeer kwetsbare doelgroep moeders bij wie de leefstijl verbetert, onder andere door minder te roken tijdens en na de zwangerschap, en langer borstvoeding te geven. Belangrijkste resultaat is dat VoorZorg leidt tot vermindering van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Hoe verder?
Tijdens het onderzoek werd VoorZorg aangeboden via negen GGD-en en JGZ-organisaties. Nu positieve effecten zijn aangetoond mag VoorZorg vanaf 2015 verder uitgerold worden in Nederland. Sinds kort is VoorZorg erkend door de erkenningscommissie Interventies als ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Voor de uitrol is het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de licentiehouder. VUmc houdt zich bezig met vervolgonderzoek vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

‘Benut uw kennis: de moeders en kinderen zijn het waard’
Elle Struijf was blij en verrast met de publieksprijs en sprak de aanwezige artsen, onderzoekers en staf/beleidsmedewerkers in de publieke gezondheid aan: ‘Dit laat zien dat jullie het belang van VoorZorg en van degelijk onderzoek naar de effecten onderschrijven. Benut uw kennis om in uw eigen gemeente of regio dit belang voor deze jonge moeders en kinderen te laten zien. Zij zijn het waard!’

 

Poster VoorZorg KAMG

Bron: VUmc / Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.