Nieuws 10 november 2016

Politieke aandacht voor ouderschap en partnerrelatie

Bij de komst van een kind komt veel kijken. Naast de praktische opgave is er de overgang van partnerschap naar ouderschap. Ook het combineren van werk en gezin kan stellen voor een uitdaging plaatsen. Er komt meer druk op de partnerrelatie en tegelijk vraagt een gezin juist een goede samenwerking tussen ouders. Op 7 november jl. organiseerden Partij van de Arbeid en ChristenUnie de bijeenkomst ‘Hoe babyproof zijn relaties?’. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) was er – net als vele samenwerkingspartners – bij.

Aandacht voor de relationele en persoonlijke impact van het ouderschap is van groot belang. We weten dat vooral de overgang van partnerschap naar ouderschap veel van ouders vraagt. Maar ook gedurende het opgroeien van kinderen is aandacht voor ouderschap en het welzijn van ouders nodig. In deze fase ligt tot nu toe een sterke focus op de opvoeding. Taboes moeten doorbroken worden en de JGZ is bij uitstek de partner die ouders aandacht kan geven en handvatten kan aanreiken. In de parktijk van de JGZ kunnen het ouderschap en de ouder-kindrelatie dus op eigentijdse wijze aan de orde komen. Dit vraagt van de sector een stevige investering in het vakmanschap van haar professionals. 

Ouderschap en hechting: belangrijke preventiethema’s voor JGZ

Met de woorden “Ouderschap is de basis van veilig en gezond opgroeien van kinderen” sprak Igor Ivakic (directeur NCJ) de aanwezigen van het symposium toe. De manier waarop ouders samenwerken en het ouderschap beleven is niet alleen belangrijk voor de ouders zelf, maar ook voor het gezin én het gezond en veilig kunnen opgroeien van kinderen. In het verlengde hiervan ligt hechting, een cruciale voorwaarde om gezond op te kunnen groeien. De JGZ is in staat om het hechtingsproces in een vroeg stadium positief te beïnvloeden. Ouderschap en hechting zijn dan ook twee belangrijke preventiethema’s waarop de JGZ-sector kan en gaat investeren. Hiermee komt zij tegemoet aan de oproep van staatssecretaris Van Rijn voor meer aandacht voor ouderschap en de partnerrelatie. Dit vraagt een mindshift van opvoeden naar ouderschap.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de thema’s ouderschap en hechting kun je contact opnemen met NCJ adviseur Marieke Timmermans

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.