Nieuws 12 april 2016

Outreachend werken in de Jeugdgezondheidszorg. Handleiding voor de interventie ‘Bemoeizorg in de JGZ’

GGD West-Brabant en Tranzo (Tilburg University) brengen een nieuwe handleiding uit voor outreachend werken in de Jeugdgezondheidszorg. Centraal staat hoe de JGZ in contact komt met gezinnen waar ernstige zorgen over bestaan, maar die niet op de reguliere manieren in beeld komen bij de JGZ. Outreachend werken is nodig om deze gezinnen te bereiken en daadwerkelijk alle kinderen in beeld te hebben en te houden.

De handleiding maakt dit concreet aan de hand van de interventie ‘Bemoeizorg in de JGZ’. In zes stappen verheldert deze aanpak hoe contact gelegd kan worden met gezinnen die nog niet bereikt worden door de JGZ. Outreachend werken betekent ook buiten de kaders denken en zonder beperkende gedachten uitgaan van wat nodig is in die ene specifieke situatie. Het hoort bij de transformatie waar de Jeugdgezondheidszorg middenin zit.
Aan de publicatie ligt ruim 10 jaar ontwikkeling en onderzoek in de zorgpraktijk ten grondslag. In 2009 verscheen de eerste druk van de handleiding. De herziene uitgave is aangepast naar aanleiding van nieuw onderzoek naar de effectiviteit van de interventie waaruit onder meer bleek dat de participatie in zorg verbetert, ook op de langere termijn. Ook werd een veldraadpleging uitgevoerd. Er werd geïnventariseerd hoe proactief en outreachend werken vorm krijgt in de context van de transitie en transformatie in het jeugddomein. De positionering en profilering van de JGZ in het nieuwe jeugdstelsel krijgt in de handleiding uitgebreid aandacht.
Uit de veldraadpleging bleek dat proactief en outreachend werken voor veel JGZ-professionals nog geen vanzelfsprekendheid is en dat er behoefte is aan ondersteuning. Om daaraan tegemoet te komen heeft de GGD Academy de training ‘Outreachend werken in de JGZ’ ontwikkeld. Deelnemers over de training:
‘Een leerzame training, toepasbaar in de huidige praktijk’
‘De scholing was zeer leerzaam. Ik zou meer collega’s de kans willen geven om hieraan deel te nemen’
‘Het trainen met een acteur geeft heel goed weer wat je wel en niet kunt bereiken met communicatie’

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.