Nieuws 23 november 2015

Ouders succesvolle opvoeders met Stevig Ouderschap

De geboorte van een kind is niet voor alle ouders een roze wolk. De methode ‘Stevig Ouderschap’ biedt ouders van pasgeboren kinderen, die daar behoefte aan hebben, een steuntje in de rug. Uit wetenschappelijk onderzoek blijken de vernieuwde vragenlijst en de methode zeer succesvol te zijn en te leiden tot meer empathische interactie tussen ouders en kinderen, minder opvoedingsproblematiek en, ook op lange termijn, ouders met meer vertrouwen in hun eigen kunnen.

Stevig Ouderschap is zeer effectief

Bij gezinnen die gebruikmaakten van de methode Stevig Ouderschap, neemt het risico op ernstige opvoedingsproblematiek af, ontwikkelen de kinderen zich fysiek en psychosociaal beter, is er meer empathische interactie tussen ouders en kinderen, en wordt er eerder gebruik gemaakt van lichtere (aanvullende) zorg. Dat blijkt uit een randomized controlled trial onder 500 gezinnen gevolgd door een lange termijnstudie. Deze onderzoeken zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zelfs zeven jaar na deelname aan de methode, die bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige gedurende de eerste twee jaar na de geboorte van een kind, voelen ouders zich nog altijd beter toegerust voor hun opvoederstaken dan ouders die geen huisbezoeken kregen en daar wel voor in aanmerking kwamen.

Compleet nieuwe vragenlijst

In gemeenten die Stevig Ouderschap bieden, krijgen alle ouders  kort na de geboorte van hun kind, tijdens het kennismakingsgesprek met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau, een korte vragenlijst. Deze vragenlijst is in samenwerking met Ouders Online compleet vernieuwd en sluit nu nog beter aan bij de belevingswereld van ouders. De vragen richten zich op omstandigheden die de opvoeding verzwaren, zoals een moeilijke jeugd, weinig sociale steun en persoonlijke problemen. Als uit de antwoorden en/of het advies van de jeugdverpleegkundige blijkt dat ouders in aanmerking komen voor extra ondersteuning, krijgen zij Stevig Ouderschap aangeboden als extra voorziening vanuit het consultatiebureau.

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht

Ruim 60.000 ouders ontvingen het afgelopen jaar de geheel vernieuwde vragenlijst. Vijf procent van hen nam ook echt deel aan Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. De jeugdverpleegkundige leert het gezin in de eigen omgeving kennen en kan daardoor beter aansluiten bij de vragen en wensen die ouders hebben. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen.

Ouders krijgen circa zes huisbezoeken tijdens de eerste twee jaar na de geboorte van hun kind. Ouders die al in de zwangerschap behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen gebruikmaken van Stevig Ouderschap Prenataal en krijgen circa vier extra huisbezoeken.

 

 

 

Vragenlijst heeft goede voorspellende waarde

De vragenlijst heeft een goede voorspellende waarde voor latere problemen in gezinnen. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is vastgesteld door gezinnen die níet in aanmerking kwamen voor Stevig Ouderschap, te vergelijken met gezinnen die wél in aanmerking kwamen voor extra ondersteuning, maar hiervan geen gebruik maakten. Uit de vergelijking blijkt dat in gezinnen die niet deelnamen, de kinderen meer gedragsproblemen vertonen en ouders het gezinsfunctioneren negatiever beoordelen.

Wat ouders zelf zeggen over Stevig Ouderschap

Op de geheel vernieuwde website van Stevig Ouderschap, komen ook de ouders die gebruikmaakten van de methode, uitgebreid aan het woord. De meeste ouders zeggen zich door Stevig Ouderschap zekerder te voelen als ouder (72%), meer zelfvertrouwen gekregen te hebben (66%) en hun kind beter te begrijpen (64%). Of zoals een moeder het zelf verwoordde: “Stevig Ouderschap was voor mij zoiets als zijwieltjes. Die heb ik nu niet meer nodig. De methode heeft me geholpen in de spiegel te kijken en een aantal belangrijke beslissingen te nemen waardoor ik nu een relaxtere moeder ben.”

Stevig Ouderschap in 147 gemeenten

De Jeugdgezondheidszorg biedt Stevig Ouderschap aan in 125 Nederlandse gemeenten en op Aruba. De helft van de JGZ-organisaties die met Stevig Ouderschap werken biedt ook de prenatale bezoeken aan.


Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.