Nieuws 27 juli 2015

Optimalisatie van de BDS

In het najaar van 2014 is het NCJ gestart met het project Optimalisatie BDS. Een project waarin gezamenlijk met de mensen uit de praktijk wordt bekeken hoe de BDS beter het werkproces van de JGZ kan ondersteunen. Allereerst is een beoordelingskader opgesteld. In dit Beoordelingskader is ook rekening gehouden met de reacties uit de enquête BDS van de zomer 2014.

Aan de hand van het beoordelingskader wordt nu de huidige BDS doorlopen. Het doorlopen van de BDS leidt tot allerlei wijzigingsvoorstellen; deze worden voorgelegd aan de Redactieraad BDS. De Redactieraad BDS beoordeelt al geruime tijd de wijzigingsvoorstellen voor de BDS die via de website van het NCJ worden ontvangen; en nu dus ook de voorstellen vanuit het project Optimalisatie. Tenslotte besluit de eigenaar van de BDS -net als bij alle andere wijzigingen- over alle voorstellen. Het eigenaarschap wordt vervuld door ActiZ en GGD GHOR NL en laat zich m.b.t. de optimalisatie ondersteunen door de directeur van het NCJ.

Een stevig proces, maar gelet op het doel van de BDS en de impact van wijzigingen, is het belangrijk dit optimalisatieproces zeer zorgvuldig te doorlopen. Voorkomen moet worden dat er over twee jaar weer een optimalisatieslag in deze omvang nodig is. Door hier veel mensen (verschillende functies, regio’s en doelgroepen 0-4 en 4-19) bij te betrekken wordt een optimaal resultaat verwacht.
Tot nu toe zijn ongeveer driekwart van de rubrieken van de BDS besproken.
De Redactieraad zal begin oktober een begin maken met het bespreken van de voorgestelde wijzigingen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.