Nieuws 7 januari 2016

Optimalisatie BDS

 

Om de BDS actueel en toekomstbesteding te maken, wordt deze met behulp van een groep experts uit het veld, geoptimaliseerd. Nadat er in 2015 een beoordelingskader is vastgesteld wordt ieder BDS-element tegen dit beoordelingskader aangehouden: is het van belang dit aspect te noteren om de gezondheid en ontwikkeling van het kind goed te kunnen monitoren? Zo niet, kan het dan geschrapt worden?

Deze discussie voert het NCJ (Paula Zwijgers) in gezamenlijkheid met de expertgroep BDS, te weten Johan Crebas (informatiemanager, CJG Rijnmond), Inge Tissen (stafarts Zuidzorg), Ria van Berlo (stafarts GGD Limburg-Noord), Liesbeth Meuwissen (jeugdarts 4-19, epidemioloog GGD Gelderland-Midden), Gijs de Haan (jeugdarts 0-12 GGD regio Utrecht), Patricia Graham-Giesbergen (jeugdarts, epidemioloog GGD Hollands Midden) en Marja Verwoerd (Nictiz).

Inmiddels is bijna de hele BDS doorgenomen. De uitkomsten worden straks voorgelegd aan de Redactieraad, maar willen we ook voorleggen aan andere belangstellenden in het JGZ-veld. Meer informatie over de aanpak daarvan volgt.

Meer informatie over de BDS vindt u hier:

Basisdataset JGZ

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.