Nieuws 14 januari 2016

Oproep ZonMw: indienen projectideeën voor innovatieve werkwijzen JGZ

De veranderingen in het jeugddomein doen een beroep op het innovatieve vermogen van de JGZ. Deze oproep heeft tot doel effectonderzoek of evaluatie-onderzoek van innovatieve werkwijzen voor de JGZ die de positionering van de JGZ in het sociale domein betreffen.

De oproep maakt deel uit van het ZonMw programma Versterking Uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg. Dit programma heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt. Dit programma bouwt voort op het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg (http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/). 

Meer informatie over de oproep en voorwaarden voor indiening zijn te vinden op de ZonMw website

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.