Nieuws 14 maart 2018

Oproep voor dr. A.J. Swaakprijs 2018

Sinds 1987 wordt de dr. A.J. Swaakprijs elke twee jaar uitgereikt op voordracht van een commissie van deskundigen. Deze prijs heeft als doel om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland te stimuleren. Ken jij personen, groepen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de JGZ in Nederland op een hoger plan te brengen? Stuur dan uiterlijk 1 augustus een nominatie in.

Met een bijzondere bijdrage aan de JGZ wordt met name gedacht aan een oeuvre of onderzoeken die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen en die een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect in zich dragen. Er wordt gelet op het wetenschappelijk niveau en op de toepasbaarheid in de praktijk van de JGZ.

Nomineren

Aanvragen en publicaties dienen in drievoud te worden ingediend; grote ordners en boeken kunnen in enkelvoud volstaan, maar dienen dan vergezeld te gaan van een samenvatting in drievoud. Inzendingen kunnen uiterlijk 1 augustus ingediend worden bij:

Secretariaat Stichting dr. A.J. Swaakprijs; p/a Stichting ZuidZorg, mevr. Anne Bullens, Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, e-mail: a.bullens@zuidzorg.nl.

Uitreiking

16 november 2018 wordt de prijs toegekend tijdens de ledenvergadering van de vereniging AJN Jeugdartsen Nederland in de Jaarbeurs te Utrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter hoogte van 5000 euro.

Dr. A.J. Swaakprijs 2016 voor NCJ’er Frans Pijpers

Frans Pijpers, adjunct-directeur van het NCJ, heeft twee jaar geleden de dr. A.J. Swaakprijs gewonnen. Tijdens de AJN-dag ontving Frans de prijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Juryvoorzitter Mascha Kamphuis: “Frans zet zich al zijn hele professionele leven actief in voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Hij heeft dat niet alleen gedaan uit hoofde van zijn functie, maar ook vanuit zijn passie voor de JGZ.”

Lees meer over Swaakprijs 2016 > 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.