Nieuws 6 mei 2015

Oproep voor deelname praktijktest richtlijn Angst en Depressie in de JGZ

Op dit moment wordt een JGZ-richtlijn voor angst en een JGZ-richtlijn depressie ontwikkeld. Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom JGZ-organisaties die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn angst bij kinderen en jongeren’ of aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn voor depressie bij kinderen en jongeren’. De praktijktesten voor beide richtlijnen starten in september en hebben een looptijd van drie maanden.

De JGZ-richtlijn angst doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van problematische angst/angststoornis bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. 

De JGZ-richtlijn depressie doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. Beide richtlijnen zijn bedoeld voor artsen en verpleegkundigen werkzaam in de JGZ.

De praktijktest
Tijdens de praktijktest werkt een team, bestaande uit minimaal 4 JGZ-professionals, waaronder minimaal 1 jeugdarts en 1 jeugdverpleegkundige, met de richtlijn gedurende drie maanden, van september tot december 2015. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 6.000, waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst.

 • De startbijeenkomst voor de praktijktest depressie wordt gehouden op dinsdag 1 september
 • De startbijeenkomst voor de praktijktest angst wordt gehouden op donderdag 3 september

Onderaan vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Deelname
Het Trimbos-instituut zoekt 4 JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktest angst en 4 JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktest depressie. De praktijktesten voor angst en depressie zijn gescheiden trajecten. In de werving van de organisaties streven we naar een diversiteit in teams voor wat betreft de leeftijdsgroepen en diversiteit van kinderen/jongeren.

Aanmelden voor de praktijktest angst of voor de praktijktest depressie, kan tot 12 juni bij Henny Sinnema, hsinnema@trimbos.nl, 030 29 59 225. 

Nadere informatie Praktijktest JGZ-richtlijn angst en depressie bij kinderen en jongeren
looptijd praktijktest: september – december 2015

Wat verwacht Trimbos van een deelnemende JGZ-organisatie?

 • Het team dat de richtlijn uittest bestaat uit 4 deelnemers waarvan minimaal één arts en één verpleegkundige. Er is een coördinator die aanspreekpunt is voor het team;
 • De leidinggevende steunt deelname aan de praktijktest; 
 • Het concept van de richtlijn lezen en commentaar geven op de leesbaarheid en begrijpelijkheid;
 • De teamleden en indien mogelijk de leidinggevende van het deelnemende team nemen deel aan de startbijeenkomst in Utrecht (duur: max. 6 uur). In deze bijeenkomsten wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. Daarnaast worden in samenwerking met de teams de doelstellingen passend gemaakt voor de praktijk;
 • Per team wordt een werkplan gemaakt (wie doet wat wanneer t.b.v. de uitvoering van de aanbevelingen) 
 • De coördinator heeft tijdens de praktijktest minimaal eens in de drie weken telefonisch contact met een onderzoeker van het Trimbos-instituut over de voortgang. De medewerker van het Trimbos-instituut geeft advies.
 • Teamleden werken gedurende de praktijktest aan de doelen die ze hebben opgesteld. 
 • Teamleden registreren belemmerende en bevorderende factoren die ze tegenkomen in de uitoefening van de aanbevelingen. Dit wordt vastgelegd in vragenlijsten die de teamleden van het Trimbos-instituut ontvangen.
 • De teamleden nemen deel aan de evaluatie van de toepassing van de aanbevelingen in de praktijk, in de vorm van een groepsgesprek op het Trimbos-instituut (max. 2 uur).

Wat biedt Trimbos aan de deelnemers

 • De teams ontvangen een inlog om de de concept richtlijn webbased te bekijken op JGZ-richtlijnen website van het NCJ
 • Een startbijeenkomst met scholing over de richtlijn. In deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. 
 • Telefonisch advies tijdens de praktijktest m.b.t. de uitvoering van de doelen
 • De organisatie ontvangt € 6.000 voor deelname waarvoor een contract wordt opgesteld.

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.